Στις 30 Νοεμβρίου 2017 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας παρακολούθησε την από 16ης Νοεμβρίου 2017 γραπτή έκκληση του Μητροπολίτη πρωήν Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλαρέτου προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλο και την Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και εξέδωσε Απόφαση που αφορούσε την ἐν λόγῳ έκκληση.

Σχολιάζοντας τις λανθασμένες πληροφορίες στα ΜΜΕ, οι οποίες διαδόθηκαν αμέσως μετά την ανάρτηση της Αποφάσεως, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας προέβη στην κάτωθι δήλωση: «Δυστυχώς το Πρακτορείο «Interfax» στην ανακοίνωσή του μη ορθώς εξέθεσε την ουσία του Γράμματος, το οποίο απέστειλε ο Μητροπολίτης πρώην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλάρετος προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο και την Ιεραρχία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας».

«Ο όρος ‘απονομή χάριτος’ λείπει από το λεξιλόγιο των ιερών κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν χρησιμοποιήθηκε στο Γράμμα, εξήγησε ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και πρόσθεσε, περιελάμβανε το αίτημα για την ακύρωση «όλων των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων περί επιβολής επιτιμίων και αφορισμών…χάριν της εντεταλμένης από Θεού ειρήνης μεταξύ των ομοδόξων Ορθοδόξων χριστιανών και καταλλαγής μεταξύ των λαών».

Το Γράμμα καταλήγει ως εξής: «Ζητώ συγνώμη για όσα ήμαρτον με λόγο, με έργο και με όλες μου τις αισθήσεις και επίσης από καρδιά ειλικρινά συγχωρώ όλους».

«Αυτά τα λόγια οι Συνοδικοί τα εξέλαβαν ως προθυμία για έναρξη συνομιλιών με σκοπό την αντιμετώπιση της από εικοσιπενταετίας θλιβερής διαιρέσεως. Ακριβώς για τη διεξαγωγή συνομιλιών, και όχι για απονομή κάποιας ‘χάριτος’ η Σύνοδος όρισε την Επιτροπή», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ  (στην ἐν λόγῳ Απόφαση της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας αναφέρεται ότι συγκροτείται η Επιτροπή για τη διεξαγωγή των περαιτέρω συνομιλιών με αποκομμένους από την ενότητα με την Εκκλησία).

«Φρονώ σημαντικό ώστε τα πρόσωπα, τα οποία θα συμμετάσχουν στο περαιτέρω στις συνομιλίες, να μην αντιδράσουν στην παραμορφωμένη προβολή των εκκλησιαστικών αποφάσεων από τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως. Η επίσημη θέση της Εκκλησίας ανποτυπώνεται στις αποφάσεις, τις οποίες εκδίδουν οι εκκλησιαστικές αρχές και τις αναρτούν στους ιδικούς των πληροφοριακούς πόρους» είπε ἐν κατακλείδι ο Ιεράρχης.