Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν απέστειλε Συγχαρητήριο Μήνυμα στους μετέχοντας της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Μετέχοντας της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

Αγιώτατε,

Σεβαστοί Αρχιερείς,

Σᾶς χαιρετίζω από καρδιάς ἐξ αφορμής της ενάρξεως της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, η οποία συγκαλείται στα πλαίσια της εκατονταετηρίδος της ανασυστάσεως του Πατριαρχείου στη χώρα μας.

Η απόφαση περί αναβιώσεως του Πατριαρχικού θεσμού, την οποία εξέδωσε η Τοπική Κληρικολαϊκή Σύνοδος 1917-1918, ήταν πράγματι ιστορικό γεγονός για την Ορθόδοξη Εκκλησίας της Ρωσίας, το οποίο ἐν πολλοῖς καθόρισε τὴν υψηλή ασκητική αποστολή αυτής. Παρά τις δεινές δοκιμασίες, η Εκκλησία πάντοτε ευρίσκετο στο πλευρό του λαού της, μοιραζόμενη τις χαρές και τις θλίψεις του και επεδεικνύοντας την αμέριστη φροντίδα για τις ηθικές, πατριωτικές αξίες, τα ιδανικά ειρήνης, καλοσύνης και δικαιοσύνης στη κοινωνία. Τα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου αυτή ήταν η οποία στήριζε και ενέπνεε τους ανθρώπους, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν τα πνευματικά θεμέλια.

Είναι χαροποιό το γεγονός, ότι στις ημέρες μας η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας επέκτεινε σημαντικά την αποστολή της. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα μορφώσεως και φιλανθρωπίας, την διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, την προστασία της οικογένειας, της μητέρας και της παιδικής ηλικίας. Βεβαίως, σπουδαία είναι η συμβολή της στη συσπείρωση της κοινωνίας, τη διατήρηση της διεθνικής ειρήνης και ομόνοιας, την προώθηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την Πολιτεία επί των πλέον σημαντικών ζητημάτων της ζωής της χώρας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, ως ανώτατο όργανο της ιεραρχικής διακυβερνήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, θα διεξαχθεί καρποφόρα και εποικοδομητικά, έχοντας διευρυμένη απήχηση στην κοινωνία.

Σᾶς εύχομαι ευόδωση των εργασιών και κάθε καλό.

ὁ Β. Πούτιν