Ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας απέστειλε χαιρετιστήριο μήνυμα στους μετέχοντες στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Κοινωνική διακονία και αγαθοεργία: η εμπειρία των θρησκευτικών κοινοτήτων».

Το μήνυμα, που ανεγνώσθη κατά τη συνεδρία της 14ης Δεκεμβρίου 2020 στο Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αναφέρει:

 Αξιότιμοι σύνεδροι και προσκεκλημένοι του συνεδρίου,

Η κοινωνική διακονία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δράσεως των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η πανδημία του κορονοϊού έδειξε την προθυμία και την επιδίωξη των θρησκευτικών κοινοτήτων να βοηθούν τους ενδεείς υπό τις νέες δύσκολες συνθήκες της απομονώσεως.

Στη Ρωσία έχει επιτευχθεί υψηλό επίπεδο διαθρησκειακής συνεργασίας. Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και πρωτοβουλίες κοινωνικής φύσεως. Λαμπρό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας είναι το αποτελεσματικό έργο της συγκροτηθείσης το 2017 Διαθρησκειακής Ομάδας Εργασίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας, όπου εργάσθηκαν εκπρόσωποι διαφόρων θρησκειών. Υπάρχουν κοινές κοινωνικές πρωτοβουλίες, που αποβλέπουν στην πρόληψη του εξτρεμισμού, την καταπολέμηση των κοινωνικά επικίνδυνων κακών, την υποστήριξη της γυναίκας σε δύσκολες καταστάσεις, τη βοήθεια στους αναπήρους και αστέγους, την υποστήριξη των μεταναστών, καθώς και την παροχή τροφίμων σε όσους έχουν ανάγκη.

Για τη διοργάνωση της κοινωνικής διακονίας απαιτούνται οι σχετικές δεξιότητες και ικανότητες, γνώση και τεχνογνωσίες. Συναφώς, πολύ σημαντική είναι η ανταλλαγή εμπειριών εντός του πλαισίου εκδηλώσεων όπως η σημερινή, όπου οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν να ενημερώσουν για κοινωνικά σημαντικές εκδηλώσεις και να οργανώσουν νέες πρωτοβουλίες. Η εταιρική σχέση μεταξύ της Πολιτείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων σε αυτή την κατεύθυνση διευρύνει τις δυνατότητες να διεξάγεται έργο στον τομέα της ελεημοσύνης και της αγαθοεργίας.

Είμαι πεπεισμένος ότι τέτοιο έργο, ως περιζήτητο υπό τις παρούσες πραγματικές συνθήκες, θα αποφέρει σπουδαίο όφελος για την κοινωνία της χώρας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάσθηκαν προς όφελος των πλησίον τους και να ευχηθώ στους μετέχοντες της στρογγυλής τραπέζης καρποφόρες εργασίες στις οδούς της ελεημοσύνης, της αγαθοεργίας και της διαθρησκειακής συνεργασίας.

Με σεβασμό,

† ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας,

Πρόεδρος του Τμήματος

Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων

του Πατριαρχείου Μόσχας