Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απέστειλε χαιρετισμό στους μετέχοντες στο Δ´ Πανρωσικό επιστημονικό συνέδριο «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις».

Προς τους οργανωτές, τους συνέδρους και τους προσκεκλημένους στο Δ´ πανρωσικό επιστημονικό συνέδριο «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο: προβλήματα και λύσεις»

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Χαιρετίζω εγκαρδίως όλους, όσοι μετέχετε στις εργασίες του ετησίου πανρωσικού επιστημονικού συνεδρίου «Η θεολογία στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό πεδίο», το οποίο για τέταρτη ήδη φορά συγκεντρώνει εκπροσώπους παραδοσιακών θρησκευτικών σωματείων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, πρυτάνεις των ΑΕΙ, επικεφαλής θεσμικών οργάνων και όλους τους υπεύθυνους για τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών γενεών των συμπολιτών μας.

Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι οργανωτικές δυσκολίες, που οφείλονται στις γνωστές περιστάσεις, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για τη διεξαγωγή του συνεδρίου στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα της Ρωσίας. Εφέτος διευρύνθηκε επίσης και ο κύκλος των υπό συζήτηση θεμάτων. Όλα τους χρήζουν αντιμετωπίσεως στην τρέχουσα φάση εξελίξεως της θεολογίας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι σήμερα είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της εν γένει ανθρωπιστικής και διαπαιδαγωγικής σημασίας που έχει η θεολογία στα ΑΕΙ, της στενής σύνδεσής της με τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία και άλλα μαθήματα, που διαμορφώνουν την κοσμοθεωρία των νέων. Η επίγνωση του συγκεκριμένου ρόλου της θεολογίας και των θρησκευτικών θεμελίων του πολιτισμού θα επηρεάσει αναμφίβολα τη διαφύλαξη των πνευματικών, ηθικών αξιών και της πολιτιστικής, ιστορικής κληρονομιάς των λαών της Ρωσίας, την εδραίωση της ομόνοιας των πολιτών στη χώρα μας. Γι᾽ αυτό είναι τόσο απαραίτητο να φροντίζουμε την αύξηση της ποιότητας και την περαιτέρω εξέλιξη της θεολογικής παιδείας, τη διατήρηση και την αύξηση του αριθμού των φοιτητικών θέσεων, που καλύπτονται οικονομικά από τον προϋπολογισμό και τα εγκαίνια νέων μορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών ειδικοτήτων, την υποστήριξη των θεολογικών και διακλαδικών ερευνών.

Εύχομαι στους μετέχοντες στο συνέδριο καρποφόρα εργασία και βοήθεια του Θεού σε κάθε καλό έργο και ξεκίνημα.

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος