Σχολιάζοντας την ιδέα ενός τηλεθεατή της εκπομπής «Εκκλησία και κόσμος» να συγκροτηθεί μια διεθνής πλατφόρμα συζήτησης για διεθνείς εκκλησιαστικές οργανώσεις από όλες τις χώρες, κατά το πρότυπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας επεσήμανε: «Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και μια σωστή πρωτοβουλία, διότι πράγματι δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός, που να ενώνει τα θρησκευτικά δόγματα. Υφίστανται διαθρησκειακά φόρα διαφόρων μορφών, διαχριστιανικοί οργανισμοί π.χ. το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που ενώνει περισσότερες από 300 χριστιανικές εκκλησίες και οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο διαθρησκειακό φόρουμ».

Ταυτοχρόνως, ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ υπέδειξε και τις δυσκολίες, οι οποίες θα ανέκυπταν κατά την υλοποίηση αυτής της ιδέας: «Φρονώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιδρυθεί ένα τέτοιο φόρουμ, διότι εάν ο συνολικός αριθμός των  χωρών, που συγκροτούν τον ΟΗΕ ανέρχεται σε περίπου διακόσιες, ο αριθμός των θρησκευτικών οργανισμών και κοινοτήτων ανέρχεται σε εκατομμύρια. Και δεν έχουν όλες εξ αυτών έναν κεντρικό συντονισμό, όπως λ.χ. υπάρχει στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν είναι κατανοητό πώς οι κοινότητες θα εκπροσωπούνται σε έναν τέτοιο παγκόσμιο οργανισμό».

Αλλά είναι πασίδηλο ότι οι καιροί επιτάσσουν τον διάλογο μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων, δήλωσε πεπεισμένος ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας: «Γι᾽ αυτό όσο περισσότεροι τέτοιοι οργανισμοί υπάρχουν, τόσο μάλλον καλύτερα».

«Όταν μας λένε ορισμένοι ότι θα πρέπει να αποχωρήσετε από τους διαχριστιανικούς και διαθρησκειακούς οργανισμούς, από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, θέτουμε το εύλογο ερώτημα: τι θα κερδίσουμε με αυτή την αποχώρηση;», συνέχισε ο ιεράρχης και πρότεινε να σκεφθεί κανείς, τί θα μπορούσε να κερδηθεί από την απομόνωση σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση, όπως η σημερινή, όταν, αντιθέτως, είναι τόσο σημαντικό να διατηρούμε τον διάλογο, να παρουσιάζουμε τη θέση μας στους άλλους, να ανταλλάσσουμε γνώμες.