Έναρξη του Β’ Διεθνούς θεολογικού συνεδρίου των καινοδιαθηκολόγων με θέμα «Τὸ κατά Μάρκον Ευαγγέλιο: ιστορική και θεολογική συνάφεια» πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος».

Εκ μέρους του Πρυτάνεως του Θεολογικού Ινστιτούτου Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα τους συνέδρους προσφώνησε ο υφηγητής του τομέα βιβλικών σπουδών του ἐν λόγῳ εκπαιδευτικού ιδρύματος κ. Μ. Σελεζνιόφ. Το συνέδριο συνεχίσθηκε με την ομιλία του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Yale John Collins με τίτλο «13ο κεφάλαιο του κατά Μάρκου Ευαγγελίου στο πλαίσιο της Ιουδαϊκής εσχατολογίας».

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Στα πλαίσια αυτού οι κορυφαίοι βιβλικοί μελετητές από τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις χώρες της Ευρώπης θα συζητήσουν τα θεμελιώδη θέματα, που έχουν σχέση με τις ιστορικές και τις θεολογικές πτυχές της μελέτης του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Ἐν κατακλείδι του προγράμματος της εκδηλώσεως θα ομιλήσει ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Σημειωτέον, ότι το συνέδριο διεξάγεται από το Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανατολικής Ευρώπης (EELC) της Εταιρείας καινοδιαθηκολόγων της Καινής Διαθήκης (SNTS) με υποστήριξη των ιδρυμάτων «Kirche in Not» και «Business & Education as Mission».