Με τον Καρδινάλιο Κουρτ Κοχ, Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών είχε συνάντηση στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κιετι Ιταλίας, όπου συνήλθε σε 14 συνδρίαση της ολομέλειας η Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Κατά τη διάρκεα συζητήθηκε η κατάσταση του θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών καθώς και οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας την περίοδο, η οποία μεσολάβησε από την ιστορική συνάντηση του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου με τον Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στις 12 Φεβρουαρίου ε.ε. στην Αβάνα.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε τη θετική δυναμική των σχέσεων αυτών και ταυτόχρονα κατέστησε γνωστό τον προβληματισμό του εξαιτίας επιθετικών έναντι του Πατριαρχείου Μόσχας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας δηλώσεων και πράξεων της ηγεσίας της Ελληνόρυθμης Καθολικής Εκκλησίας της Ουκρανίας (ΕΡΚΕΟ), οι οποίες καταγράφηκαν τελευταία. Ο Ρώσος Ιεράρχης είναι βέβαιος για την ανάγκη επαναφοράς του θέματος ουνίας στην ημερήσια διάταξη της Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών.

Τα μέρη υπογράμμισαν την καρποφόρα συνεργασία μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στον τομέα του πολιτισμού. Την τελευταία χρονιά αναπτύσσεται δυναμικά το πρόγραμμα ανταλλαγών επισκέψεων των Ιερέων και θεολόγων φοιτητών από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και του Πατριαρχείου Μόσχας στη Μόσχα και τη Ρώμη αντίστοιχα για μια στενότερη γνωριμία με παραδόσεις και τη σύγχρονη πργαματικότητα των δύο Εκκλησιών. Οι συνομιλητές δέχθηκαν ότι το ἐν λόγῳ έργο έχει μεγάλες προοπτικές και πρέπει να λειτουργεί ετησίως.

Ακόμη συζητήθηκαν λοιπά θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.

Τέλος στη συνάντηση συμμετείχαν στέλεχος του Παπικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών Ρωμαιοκαθολικός Ιερέας Hyacinthe Destivelle και στέλεχος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων Ιερέας Αλέξιος Ντίκαρεφ.