Με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν είχε συνάντηση στο ἐν Βατικανῳ Αποστολικό Παλάτι στις 17 Οκτωβρίου 2014 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεματών σχετικών με τις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας καθώς και η σύγχρονη διεθνής προβληματική.

Τονίσθηκε ότι τα τελευταία σημείωσε άνοδο η συνεργασία μεταξύ των δυο Εκλησιών στον πολιτιστικό τομέα και στην ανταλλαγή εμπειριών στο κοινωικό έργο. Τα μέρη υπογράμμισαν τον επίκαιρο χαρακτήρα των από κοινού ενεργειών και πράξεων για την προστασία των παραδοσιακών ηθικών αξιών.

Στα πλαίσια αυτά ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και ο Καρδινάλιο Π. Παρολίν αντάλλαξαν απόψεις επί της γενομένης ἐν Βτικανῳ Γ’ έκτακτης Γενικής Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων με θέμα “Ποιμαντικές προκλήσεις για την οικογένεια εντός πλαισίου του ευαγγελισμού”.

Ιδιαιτέρως συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Διαπιστώθηκε ότι σε χώρες της περιοχής ως συνέπεια των εξελίξεων της λεγομένης «αραβικής άνοιξης» οι χριστιανοί υφίστανται διώξιες και διακρίσεις και έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση. Για την ομαλοποίηση της καταστάσεως στη Μέση Ανατολή τονίσθηκε ότι χρειάζονται οι συντονισμένες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Επίσης συζητήθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία και η συμβολή των θρησκευτικών κοινοτήτων στην διευθέτηση της εκεί συγκρούσεως.

Από Ρωμαιοκαθολικής πλευρας συμμετείχαν ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την προώθηση της χριστιανικής ενότητας, ο Βισβάλντας Κουλμπόκας, στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, και ιερέας Hyacinthe Destivelle. Από την πλευρά της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχαν ο Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Σεβριούκ, υπεύθυνος των ἐν Ιταλίᾳ παροικιών του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνωφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων, Ιερέας Αλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος της ἐν λόγῳ Γραμματείας και Ιεροδιάκονος Νικόλαος Όνο, φοιτητής του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.