Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

15.03.2011 11:57

(Russian) В Общецерковной аспирантуре состоялось выступление кардинала Курта Коха

(Russian) В Общецерковной аспирантуре состоялось выступление кардинала Курта Коха (Russian) Гость учебного заведения встретился с учащимися, рассказал им о деятельности возглавляемого им совета и ответил на многочисленные вопросы.
11.03.2011 23:59

(Russian) Церковное и светское в гуманитарной науке. Выступление митрополита Волоколамского Илариона в РГГУ 10 марта 2011 года

(Russian) 10 марта 2011 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион посетил Российский государственный гуманитарный университет.
11.03.2011 12:52

(Russian) Ректор Общецерковной аспирантуры посетил Российский государственный гуманитарный университет

(Russian) Состоялось подписание договора о сотрудничестве Общецерковной аспирантуры с Российским государственным гуманитарным университетом.
02.03.2011 13:25

Μητροπολίτης Ιλαρίωνας προέδρευσε της ολομέλειας του επιστημονικού συνεδρίου του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Για την ανάγνωση στα πλαίσια της ολομέλειας επιλέχθηκαν 15 εισηγήσεις των υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών από διάφορους τομείς της εκκλησιαστικής επιστήμης.
02.03.2011 10:29

(Russian) Митрополит Иларион встретился с ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

(Russian) На встрече обсуждались вопросы, связанные с включением специальности «теология» в номенклатуру специальностей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.
01.03.2011 23:16

(Russian) В Москве пройдет научная конференция Общецерковной аспирантуры

(Russian) 2 - 3 марта 2011 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия пройдет научная конференция соискателей богословских ученых степеней.
01.03.2011 10:57

(Russian) В Общецерковной аспирантуре состоялось совещание по разработке магистерской программы для духовных учебных заведений Русской Православной Церкви

(Russian) Были рассмотрены основные параметры магистерской программы, в частности, ее соответствие Федеральному государственному образовательному стандарту и международным стандартам.
17.02.2011 13:24

(Russian) Представитель Папского совета по содействию христианскому единству прочел лекцию в Общецерковной аспирантуре

(Russian) Священник Милан Жуст выступил перед слушателями магистерской программы по кафедре внешних церковных связей.
31.01.2011 18:35

(Russian) Состоялось первое заседание Кафедры внешних церковных связей Общецерковной аспирантуры

(Russian) В ходе обсуждения особое внимание было уделено подготовке учебно-методического пособия по внешнецерковной деятельности, разработке учебного плана магистерской программы Аспирантуры, а также развитию научно-исследовательского потенциала кафедры.
15.01.2011 16:58

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: με τον βίο του ο Όσιος Σεραφείμ παρουσίασε στον κόσμο την μεγαλύτερη ομορφιά της Ορθοδοξίας, η οποία η ομορφιά πάντα αποτελούσε το βασικό στοιχείο της ζωής του λάού μας

Στις 15 Ιανουαρίου 2011, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρύτανης του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, τέλεσε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στο Πατριαρχικό Μετόχιο Τσερνίγκοφσκογιε της Μόσχας.