Συλλυπητήριά του στον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξη Τσίπρα και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδο κ.κ. Ιερώνυμο εξαιτίας απώλειας ανθρώπων ως αποτέλεσμα των πυρκαγιών, εξέφρασε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία τη ζωή τους έχουν χάσει 74 άτομα.

Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κύριον Α. Τσίπρα

 

Ἀξιότιμε κύριε Πρωθυπουργὲ,

Δεχθεῖτε τὰ ἀπὸ καρδίας συλλυπητήρια διὰ τὴν ἀπώλειαν πολλῶν συμπολιτῶν Σας,  ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πληξάσης τὴν χώραν πύρινης λαίλαπος.

Ἡ ἐν λόγῳ τραγωδία ἀποτελεῖ τρανὴν ἀπόδειξιν τοῦ εὐθραύστου τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, τοῦ εὐτρώτου τῆς πλασμένης ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ φύσεως καὶ τῆς εὐθύνης μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ ὡς πρὸς τὴν καλλιέργιαν τῆς ἐντολῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν καὶ φυλάσσειν (Γεν. 2.15).

Ὁ Πάνσοφος Δεσπότης τοῦ κόσμου ἄς ἀναπαύσῃ τὶς ψυχὲς τῶν πρόωρα χαμένων δούλων Αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων, ἐνισχύσῃ ὅσους μάχονται κατὰ τοῦ πυρὸς καὶ ἐργάζονται διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς καταστροφῆς, ἐπουλώνῃ τὰ τραύματα τῶν πληγέντων καὶ παρηγορήσῃ τοὺς θλιμμένους λόγῳ ἀπωλείας τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων.

Μετὰ σεβασμοῦ,

+ ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος

***

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος

κῳ κῳ Ἱερωνύμῳ Β΄

 

Μακαριώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ,

Μετὰ συνοχῆς καρδίας ἐπληροφορήθην τὴν ἀπώλειαν πολλῶν ἀνθρωπίνων ζωῶν ἐξαιτίας τῶν ἐπισυμβασῶν ἐν Ἑλλάδι πυρκαγιῶν. Ἐκφράζω θερμά μου συλλυπητήρια διὰ τὴν τραγωδίαν ταύτην.

Ἀπὸ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας παρακαλῶ ἵνα μεταβιβάσητε τὴν ὑποστήριξιν καὶ παρηγορίαν εἰς τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς οἰκείους τῶν ἀδικοχαμένων καὶ πληγέντων ἐκ τῆς πύρινης λαίλαπος.

Ὁ Οἰκτίρμων Θεὸς ἄς ἀναπαύσῃ τὰς ψυχὰς τῶν κεκοιμημένων δούλων Αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωή ατελεύτητος. Προσεύχομαι ὑπὲρ ταχείας ἀναρρώσεως τῶν τραυματιῶν.

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης διατελῶ.

+ ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος