Σε τακτική της συνεδρίαςση συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2017 στην κατοικία της Ρωσικής και Νοβοναχιτσεβάν επαρχίας της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στη Μόσχα η Διαθρησκειακή Ομάδα Εργασίας για την παροχή βοήθεια σε πληθυσμό της Συρίας του Συμβουλίου για τη συνεργασία με θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πατριαρχείου Μόσχας, του Γραφείου του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Πνευματικής Διοικήσεως των Μουσουλμάντων της Ρωσίας, της Αρμενικής Εκκλησίας, της Ρωσικής Ενώσεως των Ευαγγελικών Χριστιανών, του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας κα.

Οι μετέχοντες συνόψισαν τα αποτελέσματα των δύο κινητοποιήσεων για την παροχή βοήθειας προς τον πάσχοντα πληθυσμό της Συρίας από 22 ώς 24 Ιουνίου, και από 22 έως 24 Αυγούστου 2017 και ομοφώνως τόνισαν την επιτυχία του έργου. Η βοήθεια των Ρωσικών θρησκευτικών οργανισμών διενεμήθη στους ανθρώπους στις προσφυγικές κατασκηνώσεις κοντά στη Λατάκεια, το Χαλέπι και το Χομς. Μέρος του φορτίου προστέθη στην παρτίδα βοήθειας η οποία κομίσθηκε από το Ρωσικό Κέντρο Συμφιλιώσεως Αντιμαχόμενων Πλευρών στη Βοριεοανατολική Συρία για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βασικό περιεχόμενο της βοήθειας συναποτελούσαν τρόφιμα και φάρμακα ενώ με την δεύτερη κινητοποίηση τα παιδιά του Χαλεπίου έλαβαν παιχνίδια και τα σχολικά σετ εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς.

Υπογραμμίσθηκε ορθότητα επιλογής του τρόπου διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από το Ρωσικό Κέντρο Συμφιλιώσεως Αντιμαχόμενων Πλευρών. Η διανομή γίνεται ανεξαρτήτως θρησκευτικής ταυτότητας των ἐν ανάγκῃ.

Μέλη της ομάδας, εκπρόσωποι των θρησκευτικών κοινοτήτων εξέφρασαν τεράστια ευγνωμοσύνη τους για τη διευκόλυνση στην προετοιμασία και την κινητοποίηση προς το Γραφείο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το ΥΠΕΞ και το Υπουργείο Άμυνας.

Τα μέρη δέχθηκαν να συνεχίσουν την εργασία τους για την παροχή βοήθειας στους δεινοπαθείς κατοίκους της Συρίας, όπου υπάρχι μεγάλη ανάγκη.

Ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ σημείωσε ότι ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος ο αυτοπροσώπως επιβλέπει το έργο και υπενθύμισε ότι στη βάση της βοήθειας ετέθη η προσφορά της Αυτού Αγιότητος.

Τα μέλη της ομάδας χάραξαν τις προοπτικές διευρύνσεως του έργου τους σε συντονισμό με τις θρησκευτικές κοινότητες της Συρίας, όπως αυτό συζητήθηκε στα πλαίσια του στρογγυλού τραπεζιού στην Βηρυτό στις 23 Ιουνίου ε.ε.