Σε απάντηση της εκκλήσεως του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και κ.κ. Κυρίλλου εξαιτίας της προγραμματισμένης εξετάσεως σχεδίων νόμων ὑπ’αρίθμ. 4128 και 4511, τα οποία εισάγουν διάκριση σε βάρος της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, από το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ.κ. Ιωάννης Ι’ απέστειλε μήνυμα στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο, όπου τονίζει ότι αυτά τα νομοσχέδια συντελούν στην κλιμάκωση της εντάσεως και αποβλέπουν στην αλλοίωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ουκρανικής κοινωνίας.  

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών, πεφιλημένε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ αδελφέ και συλλειτουργές, κ. Κύριλλε, την Υμετέρα αγαπητή Μακαριότητα μετά χαρᾶς περιπτυσσόμενοι και με πόνο, ο οποίος πληρεί την καρδιά του λαού και της Εκκλησίας μας και από μέσα της τραγωδίας, η οποία έπληξε την καθ’ημᾶς Ανατολή, αυτές τις ευλογημένες ημέρες Σᾶς απευθύνουμε τον πασχάλιο χαιρετισμό:  Χριστός Ανέστη!

Λάβαμε το αδελφικό Γράμμα Σας από την 16 Μαΐου 2017 και με αριθμ. 01/2608 και θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά αλληλεγγύη μας προς την Υμετέρα Μακαριότητα και προς όλους τους αδελφούς μας εντός του Πατριαρχείου Μόσχας.

Επικρίνουμε κάθε κίνηση, η οποία είναι σε θέση να ζημιώσει την κυριαρχία του Ουκρανικού λαού και καταδικάζουμε απεριφράστως κάθε κίνηση, η οποία δύναται να επηρεάσει αρνητικώς το αυτόνομο, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την ελευθερία της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας. Παρόμοια  νομοσχέδια είναι καταδικαστέα διότι συντελούν στην κλιμάκωση της εντάσεως και αποβλέπουν στην αλλοίωση της πολιτιστικής ταυτότητας ολόκληρης της ουκρανικής κοινωνίας.

Δραττόμενοι της ευκαιρίας επαναδηλώνουμε την προσήλωση στη θέση μας ως προς την υποστήριξη της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία αναγνωρίζεται από όλες τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες.

Είναι μια ευκαιρία να καλέσουμε σε ειρήνη και συμφιλίωση και να επιστήσουμε την προσοχή των διεθνών οργανισμών, των κυβερνήσεων και των πολιτών όλων των χωρών στο κίνδυνο πράξεων, οι οποίες δεν συνδράμουν στην καλιέργεια της ανεξιθρησκίας και ειρήνης αλλά στην υποδαύλιση συγκρούσεων και μίσους.

Ασπαζόμενοι ἐν Κυρίῳ την Υμετέρα Μακαριότητα εκφράζουμε τη βαθιά μας αλληλεγγύη προς τη θέση Σας έναντι των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και παρακαλούμε τον Κύριο να Σας ενδυναμώνει και να δωρήσει ειρήνη σε όλους μας.

Με την αδελφική αγάπη και τιμή,

 

† ὁ Ἀντιοχείας και πάσης Ανατολής

Ἰωάννης Ι’