Σε Γ’ συνεδρίασή της σηνήλθε στις 21 Φεβρυαρίου 2017 στη Μεγάλη Αίθουσα του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας η Επιτροπή για τη Διεθνή Συνεργασία του Συμβουλίου Συνεργασίας με τα θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σημειωτέον ότι η Επιτροπή συνεκροτήθη στις 11 Δεκεμβρίου 2014.

Στην εκδήλωση υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, επικεφαλής της Επιτροπής και Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, συμμετείχαν κρατικοί κα κοινωνικοί παράγοντες, εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκευτικών κοινοτήτων της Ρωσίας.

Η συνάντηση ασχολήθηκε με το θέμα «Ζητήματα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Συρίας».

Στην αρχή της συνεδριάσεως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας παρουσίασε την εναρκτήρια ομιλία του στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:  «Σε άκρως δεινή κατάσταση παραμένει η χριστιανική κοινότητα της Συρίας. Παρά τις δηλώσεις των Συριακών αρχών για το ενδιαφέρον τους έναντι των χριστιανών, δεν είναι σπάνια όταν παραβιάζονται τα συμφέροντά τους. Μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών σε πλέον εμπερίστατη θέση περιήλθει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχείας. Στη λεγόμενη «Κοιλάδα των χριστιανών» της επαρχίας Χομς περίπου 200 χιλιάδες Ορθόδοξοι χριστιανοί διαμένουν υπό δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, έχοντας ανάγκη από τα πλέον στοιχειώδη: νερό, τροφή, ρεύμα και καύσιμα. Φρονώ ότι η σπουδαία μας αποστολή είναι να παρέχουμε στους Σύρους πιστούς κάθε διευκόλυνση. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Μεταξύ των εταίρων του Πατριαρχείου Μόσχας είναι η Ατυοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Ένωση, η Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου κα.

Αποδέκετες της μέσω από τη συνδρομή της Ρωσικής Εκκλησίας παρεχόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ιατρικά ιδρύματα, τα οποία τη διαθέτουν σε θύματα πολέμου ανεξαρτήτως της θρησκευτικής τους ταυτότητας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

Επίσης ο Ιεράρχης υπογράμμισε ότι «το θέμα της καταστάσεως των φιλήσυχων πληθυσμών της Συρίας παραμένει από τις προτεραιότητας στη συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με ετεροδόξους. Το ἐν λόγῳ ζήτημα κατέχει σπουδαία θέση στην ημερήσια διάταξη των επισήμων διαλόγων και συμβουλεύσεων εργασίας με τις ίδιες τις Εκκλησίες της Συρίας».

Περαίνων την ομιλία του ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ εξέφρασε την ελπίδα του ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάληψη των συντονισμένων πρωτοβουλιών για την ανθρωπιστική υποστήριξη των φιλήσυχων πληθυσμών της Συρίας. Για το σκοπό αυτό εισηγήθηκε η συγκρότηση εντός της Επιτροπής ομάδας εργασίας με συμμετοχή των θρησκευτικών σωματείων και κρατικών αρχών. Η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε υποστηρίξεως των μετασχόντων της συνεδριάσεως.

Ἐν συνεχείᾳ μίλησαν λοιποί εκπρόσωποι των χριστιανικών δογμάτων και παραδοσιακών θρησκειών της Ρωσίας καθώς και των κρατικών αρχών και κοινωνικών οργανισμών, των εμπλεκομένων στην προβληματική της ημερησίας διατάξεως της συνεδριάσεως της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία του Συμβουλίου Συνεργασίας με τα θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.