Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τον Προκαθήμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις εκρήξεις στην Κωνσταντινούπολη  με θύματα περισσότερα από 40 άτομα.

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ,

Μετὰ συνοχῆς καρδίας ἐπληροφορήθην τὴν διαπραχθεῖσαν ἐν Κωνσταντινουπόλει τρομοκρατικὴν ἐπίθεσιν, τὴν ἔχουσαν ὡς ἀποτέλεσμα τὸν θάνατον δεκάδων ἀνθρώπων καὶ τὸν τραυματισμόν πολλών ἄλλων.

Συλλυπούμενος τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα καὶ τὸν λαὸν τῆς Τουρκίας, ἐκφράζω τὰ συλλυπητήριά μου πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῆς φοβερᾶς τραγωδίας ταύτης.

Ὁ Θεὸς νά δείξῃ ἔλεος εἰς τοὺς πληγέντας καὶ νά παράσχῃ παραμυθίαν εἰς τοὺς θλιβομένους διὰ τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν.

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελῶ.

 

ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος