Στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Βουδδισμός ως παράγων της αναπτύξεως της κοινωνίας των πολιτών, της διομολογιακής ειρήνης και αρμονίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Συμβούλιο Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) της Ρωσίας.

Τη συνεδρίαση συντόνισε ο κ. Ο Τσέπκιν, μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Νομοθεσίας και Οικοδομήσεως του Κράτους της Άνω Βουλής. Επίσης παρουσιάσθηκαν διάφορες εισηγήσεις επί του θέματος τόσο από εκπροσώπους του κράτους και της επιστημονικής κοινότητας, όσο και από τους βουδιστές της Ρωσίας.

Στην ομιλία το ο κ. Σ. Μέλνικ, στέλεχος της Γραμματείας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων Πατριαρχείου Μόσχας για διαρθρησκειακές επαφές, ενημέρωσε για τη δράση του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας, μέλος του οποίου τυγχάνει η Βουδιστική παραδοσιακή κοινότητα της Ρωσίας.

Οι σύνεδροι τόνισαν ότι, ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας των πολιτών, οι βουδιστικές θρησκευτικές οργανώσεις συμμετέχουν στο διεθνικό και διαθρησκειακό διάλογο, συνεργαζόμενες με κρατικές και δημοτικές αρχές και θεσμικά πρόσωπα,  τις δημόσιες οργανώσεις και δραστηριοποιούνται στους τομείς όπως το φλανθρωπικό, της παιδείας, του πολιτισμού και της διαφύλαξης της ιστορικής κληρονομιάς.