Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, απέστειλε τις συγχαρητήριες ευχές και προσρήσεις στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο για τα ονομαστήρια αυτού. Ακολουθεί η επιστολή.

Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κῳ κῳ Ἱερωνύμῳ

Μακαριώτατε,

Ἐπὶ τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις Αὐτῆς εὐλαβῶς ὑποβάλλω Αὐτῇ τὰς ἐγκαρδίους μου εὐχὰς καὶ προσρήσεις.

Ἐν τῇ ὑψηλῇ διακονίᾳ Αὐτῆς ὡς Προκαθήμενος τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ κατὰ πάντα ἐλπὶς Αὐτῆς εἶναι ὁ Θεὸς, ὁ Καλέσας Αὐτὴν «εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 4.12). Ἔχουσα πόθον μιμήσεως ἀρετῶν τοῦ οὐρανίου Αὐτῆς προστάτου, Αὕτη διδάσκει τὸν ἐμπιστευθέντα Αὐτῇ λαὸν τοῦ Θεοῦ τὴν δικαιοσύνην, τὴν εὐσέβειαν, τὴν πίστην, τὴν ἀγάπην, τὴν ὑπομονὴν, τὴν πρᾳότητα (Α’Τιμ. 6.11).

Κατὰ ταύτην τὴν ἑόρτιον ἡμέραν συγχαίρων τῷ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εὔχομαι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι εἰρήνην, ὑγείαν ἀκλόνητον, ἐνδυνάμωσιν παρὰ Θεού καὶ κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τὴν Πρωθιεραρχίαν.

Μετά τιμῆς καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελώ.

 

† Ἱλαρίων, ὁ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Πρόεδρος τοῦ Τμήματος

Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων

τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας