Στην αποκλειστική συνέντευξη, την οποία παραρχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Ρωσια 24», ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, σχολίασε την δήλωση της μη συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, η οποία θα συγκληθεί στις 16 Ιουνίου 2016. Ειδικότερα δε ο Ιεράρχης τόνισε:  

«Η Σύνοδος προετοιμαζόταν για 55 χρόνια συνολικά. Και όπως διαφαίνεται σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προτοιμασία, διότι Εκκλησίες τινες εκφράζουν δυσαρέσκειά τους για την πορεία προετοιμασίας της Συνόδου. Ενώ μία ολόκληρη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, έχει ήδη δηλώσει την μη συμμετοχή της. Πιθανόν είναι ότι και δύο άλλες Εκκλησίες θα δηλώσουν σήμερα τη μη συμμετοχή τους: εκείνες της Αντιοχείας και της Σερβίας.

Υποβάλαμε πρόταση στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να συγκληθεί η Προσυνοδική Διάσκεψη προς διευθέτηση όλων των ζητημάτων, τα οποία προέκυψαν, και αποτελούν λόγο οι Εκκλησίες μία μετά την άλλη αρνούνται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο. Εάν λυθον τα θέματα αυτά, η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί, εάν δεν λυθούν, καλύτερα ίσως τότε να αναβληθεί.

Για μας είναι σημαντικό αυτή η Σύνοδος να εκφράζει ενότητα και ομοφροσύνη και να μην υπάρχουν μέσα σ΄αυτή δυσάρεστες εκπλήξεις γις τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Οι αποφάσεις στη Σύνοδο να λαμβάνονται διά συναινέσεως, δηλαδή ομοφώνως. Και αυτό δεν σημαίνει μια απλή συμφωνία όλων των παρόντων στην αίθουσα επί δηλώσεων ή κειμένων τινων. Για μας σημαίνει ότι όλες οι Εκκλησίες θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν επί του περιεχομένου του κειμένου.

Σε περίπτωση κατά την οποία έστω και μία Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, ή δυό, ή τρεις Εκκλησίες απουσιάζουν από τη Σύνοδο, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Θα είναι νόμιμη αυτή η Σύνοδος και θα δεχθεί τις αποφάσεις τις η Εκκλησία η οποία δήλωσε τη μη συμμετοχή της όχι για τεχνικούς αλλά για κεφαλαιώδους σημασίας λόγους;