Το Γ’ Δεθνές Συνέδριο Μόσχας με θέμα «Θρησκεία και ειρήνη» το οποίο αυτή τη φορά ασχολήθηκε με τον «Ρόλο της θρησκείας στο σύγχρονο κόσμο» πργματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 με συνοργανωτές την Κυβέρνηση της Μόσχας και το Συμβούλιο συνεργασίας με θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στις εργασίες συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραδοσιακών θρησκειών της Ρωσίας, εμπειρογνώμονες, κρατικοί και κονωνικοί παράγοντες, εκπρόσωποι νομοθετικών και εκτελεστικών αρχών, κορυφαίοι επιστήμονες και ανταποκριτές διαφόρων ΜΜΕ.

Συντονιστής του συνεδρίου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της ολομέλειας ήταν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Στην εισηγητική του ομιλία ο Ιεράρχης τόνισε την μεγάλη επικαιρότητα του τίτλο του συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι «άνευ ειρηνευτικού δυναμικού των παραδοσιακών θρησκειών η διευθέτηση οποιασδήποτε από τις υφιστάμενες συγκρούσεις σήμερα τυγχάνει ανέφικτη».

«Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσουμε τον ρόλο της θρησκείας σε σχέση με τις διαδικασίες παγκοσμιοποιήσεως, την ανάπτυξη του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας με θρησκευτικό επικάλυμμα, την ηθική κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ και συνέχισε ότι η Ρωσία διαθέτει πλούσια πείρα πολλών αιώνων στην οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των διαφόρων εθνών, θρησκειών και πολιτισμών. Συνέχεια επικαλούμαστε αυτή την πείρα και σήμερα».

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας υπενθύμισε την απουσία διαθρησκειακών πολέμων και σοβαρών διομολογιακών συγκρούσεων από την ιστορία του Ρωσικού κράτους.

«Η προτεραιότητα της διαθρησκειακής και διομολογιακής συνεργασίας για μας είναι να συντελέσουμε στην ειρήνη και την ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Ο Ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έδωσε εντολή να πράττουμε τα έργα της ειρήνης (πρβλ. Ματθ. 5.9). Όσον αφορά δε τους πιστούς άλλων δογμάτων ως γνώμονα έχουμε την παρακαταθήκη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τόνισε:  Εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες (Ρωμ. 12.18)».

Ο Ιεράρχης υπενθύμισε τα του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου, ο οποίος το 2013 στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας χάραξε τους βασικούς σκόπους του διαθρησκειακού διαλόγου: «Οι επαφές μας με εκπροσώπους των ετέρων θρησκειών αποτελούν τρόπο μαρτυρίας περί του Χριστού στον κόσμο. Ο σκοπός του διαθρησκειακού διαλόγου συνίσταται στην αναζήτηση απαντήσεως στις σύγχρονες προκλήσεις, τη διασφάλιση ειρηνικής ζωής και συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών, εθνικοτήτων και πολιτισμών».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρος του ΤΕΕΣ η κοινή ηθική βάση των παραδοσιακών θρησκειών προσφέρεται για την κοινή αντιμετώπιση των συγχρόνων προκλήσεων όπως ο εξτρεμισμός, η επιθετική εκκοσμίκευση και ο ηθικός ρελατιβισμός και για την προστασία των θεσμών γάμου και οικογένειας και την υπεράσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Υποπροϊστάμενος του Γραφείου επί εσωτερικής πολιτικής του Προέδρου της Ρωσίας κ. Μ. Μπελοούσωφ ανέγνωσε μήνυμα του αρχηγού κράτους όπου τονίζεται η συμβολή των παραδοσιακών θρησκειών στη Ρωσική κοινωνία με το μορφωτικό, τό εκπαιδευτικό και το φιλανθρωπικό έργο τους. Επίσης το μήνυμα εξήρε τις προσπάθειες των θρησκευτικών σωματείων για την καταπολέμηση της κάθε μορφής θρησκευτικού εξτρεμισμού.

Επίσης ανεγνώσθησαν μηνύματα του Δημάρχου Μόσχας κ. Σ. Σομπιάνιν και του Προέδρου της Κρατικής Δούμας κ. Σ. Ναρύσκιν.

Ακολούθησε ο συνεδρίαση της ολομέλειας με συντονιστές τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εθνικής Πολιτικής, Περιφερειακών Σχέσεων και Τουρισμού Μόσχας κ. Β. Τσερνιακώφ.

Στην ως άνω συνεδρία ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ παρουσίασε την εισήγησή του με τίτλο «Ειρηνευτικό έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας: διαθρησκειακές και διομολογιακές πτυχές».

Μετά τη λήξη της συνεδριάσεως της ολομέλειας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας παραχώρησε σύντομη συνέντευξη τύπου, όπου τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων στο σύγχρονο κόσμο.