Της Θείας Λειτουργίας την ημέρα μνήμης του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ, στις 8 Οκτωβρίου 2015, προεξήρχε κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό Αγίου Πνεύματος της Λαύρας του Αγίου Σεργίου. Επίσης συλλειτουργησαν τρεις Επίσκοποι και κληρικοί της Λαύρας.

Στο θείο λόγο μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα και άλλη μια φορά έχουμε συνέλθει για να τιμήσουμε τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σεργίου του Ραντονέζ και πάσης της Ρωσίας Θαυματουργού.

Έχουμε ακούσει κατά τη Θεία Λειτουργία τα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία θαυμάσια χαρακτηρίζουν όλη την πνευματική και ηθική μορφή του Οσίου Σεργίου: «Ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος» (βλ. Γαλ. 6. 1). Ο Όσιος ἐξέχυνε από το πνεύμα αυτό της πραότητος επί όλους τους ανθρώπους γύρω του. Διατέλεσε ηγούμενος μεγάλης μοναστικής αδελφότητος και όπως σε κάθε ανθρώπινη κοινότητα την αδελφότητα αυτή συναποτελούσαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι εταλανίζονταν από διάφορα πάθη. Και όλα αυτά τα ανθρώπινα πάθη και τις αδυναμίες εκάλυπτε ο Όσιος Σέργιος με πνεύμα πραότητος, ενθυμούμενος Εκείνον, ο Οποίος έλεγε για τον Εαυτό Του: «Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (βλ. Ματθ. 11. 29).

Καθ΄όλη τη ζωή του ο Όσιος Σέργιος εδιδάχθηκε την πραότητα και την ταπείνωση από τον Ίδιο τον Κύριο και Σωτήρα ημών Ιησού Χριστό. Και αυτήν την πραότητα και την ταπείνωση τις απέκτησε μετά από κοπιώδη και πολύχρονη μοναχική του πολιτεία<…>

Πάρα πολύ δύσκολο τυγχάνει καμιά φορά να διορθώσουμε έναν άλλο: να τον μάθουμε πραότητα σε περίπτωση εάν δεν είναι πράος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουμε την έχθρα και να συμφιλιώσουμε τους εν ἐχθρᾳ όντες<…> Η μόνη λύση για τη συμφιλίωση είναι να ακολουθήσουμε την πρακαταθήκη του Αγίου Αποστόλου Παύλου, δηλαδή να διορθώσουμε τον αμαρτάνοντα με το πνεύμα της πραότητας».

Οι Άγιοι πατέρες μας ήταν κάτοχοι αυτής της εσωτερικής ειρήνης και μεταξύ αυτών και ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ μας Σέργιος.

Από το βίο του μαθαίνουμε ότι λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων οι οποίες έλαβαν τεράστιες διαστάσεις μια φορά ο Όσιος Σέργιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μονή του. Οι μοναχοί εξόρισαν τρόπον τινά τον Αββά τους και μόνο κατόπιν προτροπών του Μητροπολίτη Μόσχας ο Άγιος Ηγούμενος επανήλθε στον τόπο μετανοίας του. Μετά την επιστροφή του εφήρμοσε πειθαρχικά μέτρα εναντίον ταραχοποιών, εκ των οποίων δίωξε ορισμένους.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρά την πραότητα και ταπεινότητα της καρδιάς Του ήταν σκληρός όταν μεθ΄οργής έλεγχε τους αμαρτωλούς, εκπέμποντας όχι πνεύμα πραότητος πλέον, αλλά εκείνο της θείας δικαιοσύνης. Μιμητής του ο Όσιος Σέργιος συνδύαζε στη μορφή του προσόντα τα οποία ήταν απαραίτητα για να διατελεί Ηγούμενος της Μονής και αρχηγός μεγάλης μοναστικής αδελφότητας. Σήμερα, καθώς το βλέμμα μας είναι προσηλωμένο  στην εικόνα του Οσίου Σεργίου, στρεφόμαστε προς αυτόν με την προσευχή μας, διότι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη από την μεσιτεία του όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι λαϊκοί.

Μετά τη λήξη της Θείας Συνάξεως ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και οι Ιεράρχες, οι οποίοι λειτούργησαν κατόπιν ευλογίας του σε διάφορα παρεκκλήσια της Μονής εν πομπῃ μετέβησαν στην Κεντρική πλατεία της Μονής, όπου ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τέλεσε πανηγυρική δοξολογία και έν συνεχείᾳ μίλησε στους πιστούς από το μπαλκόνι της κατοκίας του.