Της Θείας Λειτουργίας την εορτή της Μετεμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στις 19 Αυγούστου 2015, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά, συλλειτουργησάντων των κληρικών του Ναού.

Μετά την οπισθάμβωνον ευχή ο Σεβασμιώτατος δι΄ειδικής τελετής ευλόγησε τους καρπούς της γης και ἐν συνεχείᾳ κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Πανηγυρίζει ο Ιερός μας Ναός σήμερα, κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με όσα διηγούνται οι τρείς Ευαγγελιστές ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, ο Κύριος ανέβασε σ’ένα υψηλό όρος τους τρεις μαθητές του, δηλαδή τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιακώβ και καθώς προσεύχετο μετεμορφώθη και έλαμψε δι΄ενός ουρανίου φωτός το πρόσωπό του, ενώ τα ενδύματά του έγιναν «στίλβοντα, λευκά λίαν ως χιών». Οι μαθητές ξύπνησαν έντρομοι και έμφοβοι για να ακούσουν τη φωνή του Θεού και Πατρός: «Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (βλ. Ματθ. 17.1-6).

Αυτή η όψη της θεϊκής δόξης έλαβε χώρα πριν τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται παρακάτω οι Ευαγγελιστές, δηλαδή τα Πάθη και την Σταύρωση του Χριστού μας. Όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, ο Χριστός ανέβασε τους μαθητές του στο Όρος και μεταμορφώθηκε ενώπιόν τους, προκειμένου αυτοί όταν Τον βλέπουν σταυρούμενον, να καταλάβουν ότι το πάθος αυτό είναι εκούσιο και να δουν την δόξα την οποία είχε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στον Πατέρα του προ καταβολής κόσμου και δημιουργίας του ανθρώπου.

Ο Θεός ευδόκησε έτσι ώστε ἐν ταπεινῃ μορφῃ του ανθρώπου κατήλθε στον κόσμο ο αγαπητός του Υιός. Βλέποντάς του πολλοί βεβαίως αισθάνονταν ότι δεν επρόκειτο για έναν ψιλό άνθρωπο. Οι μεν τον εξελάμβανον για Ιωάννη τον Βαπτιστή, οι δε για έναν προφήτη και ουδείς ήταν σε θέση να καταλάβει ότι αυτός ήταν ο ίδιος ο ενσαρκωθείς Θεός με την δόξα, την οποία ατένιζαν στο Θαβώρειο Όρος οι μαθητές.

Για να ενισχύσει τους μαθητές του πριν το εκούσιο του πάθος προκειμένου να μην βρεθούν σε αμηχανία και να διασκορπισθούν αλλά να πιστεύουν ότι Αυτός είναι ο Υιός του Πατρός του, ο Οποίος και τον απέστειλε στον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός τους άφησε να έλθουν σε επαφή με αυτό το μυστήριο των σχέσεών του με τον Πατέρα, το οποίο ήτον κεκρυμμένο από τους λοιπούς ανθρώπους. Αυτός ήταν ο λόγος διατί είδαν το Θείο φως, το οποίο τη στιγμή εκείνη έλαμψε γι΄αυτούς επίτηδες, αλλά πάντα ήταν χαρακτηριστικό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, απλώς κεκρυμμένο από τους οφθαλμούς αυτών. Επίσης για δεύτερη φορά άκουσαν οι μαθητές και τη φωνή του Θεού και Πατρός, διότι για πρώτη φορά την άκουσαν την ώρα βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη. Τότε ήταν η αρχή της επί γης διακονίας του Κυρίου, ενώ τώρα αυτή επλησίαζε το τέλος και ήθελε ο Θεός και Πατήρ να επιβεβαιώσει ότι Αυτός είναι ο αγαπητός του Υιός τον οποίο πρέπει να ακούνε οι άνθρωποι.

Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός μας υπάκουε τον Πατέρα του και μάλιστα «γέγονε γαρ ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροῦ» (βλ. Φιλημ. 2.8). Δι΄υπακοής οδηγήθηκε στον Σταυρό και εγεύθη θανάτου υπέρ του ανθρωπίνου γένους.

Ο Κύριος μας στηρίζει σήμερα όπως στήριξε τους μαθητές του με την όψη της θεϊκής του δόξης και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μαζί με τους μαθητές του Κυρίου να ανέβουμε στο Θαβώρειο Όρος και να να ατενίσουμε τη Μεταμόρφωσή του. Αυτό συμβαίνει χάρις στην Εκκλησία μας, τον Ναό και την Θεία Ευχαριστία, την οποία επιτελούμε από κοινού. Το Θαβώρειο Όρος αναδεικνύεται δι΄εμάς η Εκκλησία.

Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την έλευσή του στον κόσμο και την φανέρωση αυτής της δόξης, για το ότι και εμάς μας καθιστά ο Χριστός κοινωνούς αυτού του φωτός και αυτής της θεϊκής δόξης. Αμήν».