Της Θείας Λειτουργίας την εορτή των Χριστουγέννων, τη νύχτα από 6 στις 7 Ιανουαρίου 2014, προεξήρχε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, πλαισιούμενος από κληρικούς στελέχη του ΤΕΕΣ και του Θεολογικού Ινστιτούτου και κληρικούς του Ναού.

Τη Λειτουργία παρακολούθησαν ευεργέτες του Ναού, φοιτητές του Θεολογικού Ινστιτούτου Μετατπυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, πλήθος πιστών.

Μετά την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αυτή τη λαμπροφόρα νύχτα των Χριστουγέννων ανακαλούμε στη μνήμη μας ένα γεγονός του μακρινού παρελθόντος και που συνέβη σε μακρινή χώρα, αλλά άλλαξε όλη την πορεία της ανθρωπότητας. Δυο χιλιάδες χρόνια μετά συνήλθαμε επί το αυτό αυτή τη νύχτα γιά να ζήσουμε εκείνα, τα οποία έζησαν τότε οι ελάχιστοι: η Παναγία και μερικοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των ποιμένων, στους οποίους ανήγγειλε ο άγγελος τη Γέννηση του Θείου Βρέφους…

Ο κόσμος ακολουθούσε την συνήθη του πορεία με τη γέννηση και το θάνατο των  ανθρώπων, το εμπόριο και αγορά των προϊόντων χωρίς να ξέρουν πολλοί για το συμβεβηκός. Συνέβη σχεδόν απαρατήρητο ώστε ακόμα και ήξεραν σχετικά, ούτε καν μπορούσαν να καταλάβουν, ότι ο εν Βηθλεέμ Γεννηθείς δεν ήταν απλώς ο Βασιλεύς των Ιουδαίων, ούτε ένας άνθρωπος, ο οποίος επρόκειτο να κάνει κάποια μεγάλα επί γης πράγματα, αλλά ο Ίδιος ο Θεός, που συγκατατέθηκε στην ανθρώπινη αδυναμία και τόσο αγάπησε τους ανθρώπους, ώστε θέλησε να γίνει ένας από εμάς. Τόσο πολύ αγάπησε τους ανθρώπους, ώστε κατήλθε στον κόσμο για να μετάσχει με τους ανθρώπους της πορείας αυτών…

Ο Θεός κατέβη σε ένα κόσμο γεμάτο ανθρώπινη κακία, πάθη και αμαρτία. Μόλις ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, ότι την ώρα που οι Μάγοι αναζητούσαν τον αρτιγέννητο Βρέφος και Βασιλέα των Ιουδαίων, ένας άλλος βασιλεύς των Ιουδαίων, που κυβερνούσε τότε τη μικρή αυτή χώρα, αισθανόμενος κίνδυνο για την εξουσία του στην είδηση της γεννήσεως του Χριστού, συνέλαβε την ιδέα της αποτρόπαιας δολοφονίας του Βρέφους, ο Οποίος δεν έπραξε το κακό σε κανένα. Μόλις Γεννηθέν Βρέφος Χριστός έγινε πέτρα σκανδάλου για τον εν λόγῳ άνθρωπο και τους λοιπούς ανθρώπους, διότι αυτοί πράττουν το  κακό, αλλά τους στέκεται εμπόδιο η παρουσία του Θεού στον κόσμο.

Έως σήμερα συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Θεού, ο Οποίος κάνει μόνο το καλό στους ανθρώπους, κομίζοντας σε αυτούς το φως και τη ζωή, και της κακής ανθρώπινης θελήσεως, η οποία πολλάκις γίνεται αιτία θανάτου των ανθρώπων, όπως και της κακίας και των ταλαιπωριών τους.  Υπάρχουν και στην εποχή μας πολλοί, όσοι υποφέρουν με το θέλημα των άλλων ανθρώπων.  Και σήμερα υπάρχουν πολλοί πιστοί στον Χριστό, οι οποίοι θανατώνονται καθ΄εκάστην σαν τα νήπια της Βηθλεέμ…Και όμως ο Χριστός είναι παρών με ιδιαίτερο τρόπο στον πεπτωκότα και αμαρτωλό κόσμο μας. Συμπαρίσταται με όλους τους υπό διωγμό, όσοι υποφέρουν και είναι δυστυχισμένοι. Με την παρουσία Του προσδίδει νόημα όχι μόνο στην ανθρώπινη χαρά και ευτυχία, αλλά και κάθε ταλαιπωρία, διότι όπως ξέρουμε, όταν υποφέρουμε και αισθανόμεθα εγκαταλελειμμένοι, δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Είναι παρών μαζί μας. Δεν είναι μόνο εμείς που υποφέρουμε, αλλά και ο Ίδιος Θεός υπέφερε και πέθανε επί του Σταυρού.

Δεν ήλθε σε αυτό τον κόσμο για να γευθεί επίγειες χαρές, οι οποίες όπως ξέρουμε από το Ευαγγέλιο, ήταν ελάχιστες, αλλά για να μετάσχει των θλίψεων και ταλαιπωριών μας, για να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους όχι μακρόθεν, αλλά εκ του σύνεγγυς…

Με τη γέννηση στη Βηθλεέμ του Κυρίου και Σωτήρος ημῶν ο ουρανός ενώθηκε με τη γη εν αγαλλιάσει λόγῳ ελεύσεως του Θεού στη γη. Ο αγγελικός χαιρετισμός δεν εσήμαινε την άμεση επικράτηση της ειρήνης μετά την έλευση του Κυρίου. Η έχθρα συνεχίζεται έως σήμερα και ίσως θα συνεχίζεται εώς της συντελείας του αιώνος. Αυτό το μήνυμα εδηλώνε ότι ο Θεός κατέβη στον κόσμο για να προσδώσει νόημα, χαρά και ευτυχία στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η εσωτερική και πνευματική χαρά, η πηγή της οποίας είναι ο Γεννηθείς Κύριος, δεν εξαρτάται από τις κατά καιρούς μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής μας. Δεν ήταν άλλωστε τυχαίο ότι οι μάρτυρες του Χριστού και της δικαιοσύνης, αισθάνονταν την παρουσία του Θεού και με χαρά υπέρ Αυτού θυσίαζαν τις ζωής του…

Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μεταμορφώνει τον εσωτερικό μας κόσμο και όλο τον κόσμο γύρω μας, που οδηγεί τον καθένα και όλους μαζί στη σωτηρία. Αμήν».

Μετά το Κοινωνικό ο κληρικός του Ναού, Ηγούμενος Φιλάρετος ανέγνωσε το Μήνυμα των Χριστουγέννων του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου.