Επίσημη δεξίωση εξ αφορμής των εορτασμών της επετείου των 1025 ετών Βαπτίσεως των Ρως παρετέθη στις 24 Ιουλίου 2013 στους χώρους του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος Χριστού Μόσχας. Εκπροσωπών την Ιεραρχία, τον ευαγή κλήρο και το ποίμνιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους Προκαθημένους και αντιπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών μετασχόντων των πανηγυρικών επί τούτῳ εκδηλώσεων.

Αγιώτατοι,
Μακαριώτατοι,
Πανιερώτατοι και Ιερώτατοι άγιοι αδελφοί,
Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Θέλω από καρδίας να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι έχετε ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας και φθάσατε στη Μόσχα, προκειμένου να συνεορτάσετε από κοινού με την Ρωσική Εκκλησία και όλο το Ρωσικό λαό ένα εξαιρετικό γεγονός των 1025 ετών Βαπτίσεως των Ρως.

Ούτε κατά διάνοια είναι δυνατόν να φαντασθούμε εκείνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε τότε πριν 1025 χρόνια στο Κίεβο. Επίσης ούτε κατά διάνοια είναι δυνατόν να φαντασθούμε και εκείνα τα οποία συνέβησαν εκατό χρόνια προ αυτών, δηλαδή όταν με ευλογία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος αναχώρησαν δια τις σλαβικές χώρες. Αλλά εκείνα που ξέρουμε επακριβώς είναι ότι τόσο η ιεραποστολή των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, της οποίας την 1150ετία εορτάσαμε φέτος, όσο και η Βάπτιση των Ρως, της οποίας την επέτειο των 1025 ετών εορτάζουμε τώρα, είναι και τα δυο σπουδαίοι σταθμοί στην πορεία εκχριστιανισμού ενός τεράστιου μέρους του κόσμου.

Καρποφόρησαν οι σπόροι που έπεσαν τότε στη σλαβική γη. Πολλοί στο διάβα της ιστορίας ήταν εκείνοι, οι οποίοι αγωνίζονταν να καταστρέψουν αυτούς τους σπόρους και βλαστούς. Αλλά αυτή δεν είναι μόνο η πορεία της Ρωσικής Εκκλησίας, αλλά της καθ΄όλου Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Ουδεμία Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει, η οποία να μην φέρνει σφραγίδα μαρτυρίου και ομολογιακών αγώνων. Σήμερα, συνερχόμενοι επί το αυτό και ενθυμούμενοι την ιστορία, οφείλουμε να υμνήσουμε και να εγκωμιάσουμε όλους τους  μάρτυρες και ομολογητές της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, χάριν στους οποίους εορτάζουμε αυτή τη μεγάλη ημερομηνία.

Εκπροσωπούμε όλοι τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι άκρως σημαντικό να αντιλαμβανόμεθα ότι συναποτελούμε Μία Εκκλησία, και τα όρια, τα οποία μας χωρίζουν, είναι ανθρώπινα. Δι΄αυτόν τον λόγο είναι αδύνατο να μας χωρίσουν ποτέ. Είμαστε ενωμένοι εν ενί Σώματι του Χριστού δυνάμει της Θείας χάριτος, τῳ Αίματι του Χριστοῦ και δυνάμει της του Σωτήρος Αναστάσεως. Αυτός είναι ο λόγος διατί οφείλουμε ως κόρην οφθαλμού να διατηρούμε την ενότητα,  διά λόγου και αγάπης αντιμετωπίζοντας κάθε πρόβλημα, το οποίο αναφύεται κατά την πορεία της κοινής μας ιστορικής ιεράς αποδημίας.

Εγώ σήμερα, όπως και όλοι οι παρόντες, εδεήθημεν υπέρ της καθ΄ημάς Εκκλησίας. Η πορεία της Ρωσικής Εκκλησίας, εφόσον πρόκειται διά τη μεγαλύτερη Εκκλησία, αντανακλάται στην πορεία των λοιπών Εκκλησιών. Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις στο χώρο της Αγίας Ρωσίας έχουν απήχηση στη ζωή των λοιπών Ορθοδόξων χωρών. Ιδού και ένας άλλος λόγος, διατί η Εκκλησία μας οφείλει ιδιαιτέρως να διαφυλάττει την ενότητά της. Εάν διαλύσουμε την ενότητά μας, αυτό θα σημαίνει καταστροφή όχι μόνο δι΄εμάς, αλλά και διά την καθ΄ολου Ορθοδοξία. Εάν υπάρχουν όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, αυτό αποδεικνύει τη αδυναμία διακρίσεως των αιτιών των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα η άνθρωποι.

Προσφιλέστατοι Αγιώτατοι και Μακαριώτατοι αδελφοί, σας ευχαριστώ εγκαρδίως διά τον κόπο σας να έλθετε εδώ με ανοιχτή καρδιά και αγάπη προς την Εκκλησία της Ρωσίας. Σήμερα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, όπως και κατά τις διμερείς μας συζητήσεις, αισθάνθηκα ιδιαιτέρως την αδελφική υποστήριξη προς την Ρωσική Εκκλησία. Πιστεύσατέ μου, όλα αυτά τα βλέπουμε, τα αισθανόμεθα και θα ανταποδώσουμε δεόντως. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκ των συμπατριωτών μας θα αποδώσουμε δεόντως αυτή την αγάπη και τη φιλαδελφία, εργαζόμενοι από κοινού διά την διαφύλαξη της ενωμένης Ορθοδόξίας, διά την προστασία της Ορθοδοξίας εκεί, όπου δοκιμάζεται από πολλών δυνάμεων και όπου καταβάλλονται προσπάθειες αποδυναμώσεώς της.

Ως Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε αποστολή με καθολική σημασία και έννοια. Και αυτή η αποστολή είναι, παρά κάθε πνευματική επίδραση, να είμαστε ικανοί να δίδουμε μια κατάλληλη και ανόθευτη μαρτυρία περί του Χριστού.  Αυτό θέλει κουράγιο και αφοσίωση στον Θεό και στους αλλήλους. Αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη διά την πορεία του κόσμου, τη διαφύλαξη των ηθικών αρχών της ανθρώπινης ζωής, διεξάγουμε διάλογο, συνεργαζόμεθα με λοιπές χριστιανικές Εκκλησίες και μη χριστιανικές θρησκείες, πράττοντας το παν διά να ακούγεται η φωνή των πιστών σήμερα, διά να μένουν αυτοί γενναίοι και ικανοί να προστατεύσουν τις άνωθεν παραδοσιακές ηθικές αξίες.

Και αύθις ευχαριστώ τους Αγιωτάτους και Μακαριωτάτους αδελφούς Προκαθημένους και αντιπροσώπους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, λοιπών χριστιανικών ομολογιών, του Ισλάμ, οι οποίοι σήμερα συνεόρτασαν μαζί μας αυτό το γεγονός. Εγκαρδίως ευχαριστώ την χορωδία των Κοζάκων Κουμπάν διά τα όμορφα τραγούδια τους. Πολλά και αγαθά έτη σε όλους!