«Είναι ένας από τους τρόπους της μαρτυρίας περί του Χριστού στον κόσμο οι επαφές μας με τους εκπροσώπους των λοιπών θρησκειών. Ο σκοπός του διαθρησκειακού διαλόγου είναι η αναζήτηση της απάντησης στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξασφάλιση του ειρηνικού βίου και της συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων των διαφορετικών θρησκειών, εθνικοτήτων και πολιτισμών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των ηγετών των παραδοσιακών θρησκειών εκπονούνται προγράμματα κοινής καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, συζητούνται τα μέτρα αποβλέποντα στην αύξηση του ρόλου της θρησκευτικής κοσμοαντίληψης στην κοινωνία», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας περιγράφοντας την πρόοδο των διαθρησκειακών σχέσεων κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας του 2013.

Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος υπογράμμισε ότι ο «βασικός κανόνας τον οποίο ακολουθούν οι μέτοχοι του διαθρησκειακού διαλόγου για να αναπτύσσεται σε αποδεκτές για μας μορφές είναι η μη επέμβαση στη δογματική διδασκαλία των αλλήλων».

«Αλλά επειδή οι ηθικές θέσεις των παραδοσιακών παγκοσμίων θρησκείων συγκλίνουν εν πολλοίς, αυτό επιτρέπει τους εκπροσώπους αυτών να καταπολεμήσουν από κοινού την ανηθικότητα, την επιθετική αθεΐα, τη διεθνική, την πολιτική και την κοινωνική έχθρα, σημείωσε ο Πατριάρχης Κύριλλος. Οι μέτοχοι του διαθρησκειακού διαλόγου επανειλημμένως από κοινού καταδίκασαν την τρομοκρατία, τάχθηκαν υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, υπέρ επαναφοράς των ηθικών αξιών στην κοινωνία, επέκριναν τη διεφθαρμένη πολιτική ορισμένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπερασπίσθηκαν τα συμφέροντα των θρησκευτικών κοινοτήτων σε διαπραγματεύσεις με τις κρατικές αρχές».

Αφού επέστησε την προσοχή των Συνοδικών Αρχιερέων στο έργο του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας, ο Αγιώτατος Πατριάρχης πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα αυτού του έργου απέδειξαν και πάλι τη σύγκλιση των θέσεων των ανθρώπων της πίστεως στα θέματα σημαντικά για την κοινωνία. Οι παραδοσιακές θρησκευτικές κοινότητες της Ρωσίας υποστήριξαν τη θέση της Ρωσικής Εκκλησίας επί των θεμάτων οικοδομής των οίκων λατρείας, προστασίας του θεσμού της οικογένειας, της εξασφάλισης της ηθικής ασφάλειας των πολιτών. Η βλάσφημη πράξη στο Ναό του Σωτήρος Χριστού και η επακολουθήσασα σειρά προσβολών των αισθημάτων των πιστών και η βία σε βάρος των κληρικών αφορούσε όλα τα μέλη του Διαθρησκειακού Συμβουλίου. Η απάντηση στην επιθετικότητα ήταν η αμοιβαία υποστήριξη προς τους πιστούς, η εμπέδωση των καλών σχέσεων μεταξύ αυτών, η κοινή αντιμετώπιση των προσπαθειών αποσταθεροποιήσεως της διαθρησκειακής και διεθνικής ειρήνης στη χώρα. Ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος ενημέρωσε για την επιτυχή διεξαγωγή το Νοέμβριο 2011 στο Ερεβάν της Αρμενίας της συνεδριάσεως του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Κοινοπολιτείας των Ανεξαρτήτων Κρατών. Το ανακοινωθέν που υπογράφηκε στο τέλος ασχολήθηκε με τα προβλήματα της ηθικής ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας καθώς και την κατάσταση των πιστών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον η συζήτηση του ρόλου της θρησκείας στο σύγχρονο κόσμο και της σημασίας των παραδοσιακών αξιών για την οικοδομή μιας δίκαιης τάξης πραγμάτων συνεχίσθηκε το Μάιο 2012 στο Μέγαρο Ειρήνης και Αρμονίας στην Αστανά του Καζαχστάν, όπου διεξάχθηκε το 4ο συνέδιο των ηγετών των παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών με θέμα «Ειρήνη και αρμονία ως επιλογή της ανθρωπότητας».