Συνάντηση με μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεκκλησιαστικού Τμήματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος πραγματοποίησε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 ο Πρέσβης της Βουλγαρίας στη Ρωσική Ομοσπονδίας κ. Μποΐκο Κότσεφ. Στη συνάντηση γενομένη με ευλογία του Πρυτάνεως του Τμήματος Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνος, επίσης ήταν παρών και ο Αρχιμανδρίτης Θεόκτιστος Δημητρώφ, εκπρόσωπος του Πατριαρχείο Βουλγαρίας στη Μόσχα.

Της συζητήσεως με τους παρόντες προηγήθηκε η ομιλία του Πρέσβεως με θέμα «Ρωσοβουλγαρικές πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις: ιστορία και σύγχρονη εποχή». Ιδιαίτερη προσοχή ο ομιλών επέστησε στην ιστορική ενότητα των Ορθοδόξων Σλαβικών λαών καθώς και στη διατήρηση της κοινής σλαβικής κληρονομιάς των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Αφού αναφέρθηκε στην πνευματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ του Ρωσικού και του Βουλγαρικού λαού στη σύγχρονη εποχή, ο κ. Κότσεφ ενημέρωσε για πρόσφατες εκδηλώσεις στη Μόσχα, οι οποίες πραγματοποιήθησαν στα πλαίσια των Ημερών του Βουλγαρικού Πολιτισμού στη Ρωσία αλλά και για τους επικείμενους κοινούς Ρωσοβουλγαρικούς εορτασμούς το προσεχές έτος επί τῃ δημιουργίᾳ του σλαβικού αλφαβήτου.

Ληξάσης της ομιλίας συζητήθησαν θέματα όπως ο ρόλος της Ορθόδοξης χριστιανικής παιδείας στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση και των δυο χωρών. Ο Βούλγαρος Πρέσβης τόνισε ότι οι σπουδές των κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Βουλγαρίας στο Πανεκκλησιαστικό Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών θα συμβάλει στη σύσφιξη των Ρωσοβουλγαρικών πνευματικών σχέσεων και από την πλευρά του εξέφρασε την προθυμία να στηρίζει και στο περαιτέρω την πράξη αυτή.

Οι ακροατές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την άποψη του κ. Μπ. Κότσεφ, ο οποίος προτού διορισθεί Πρέσβης στη Ρωσία διατελούσε επίσημος εκπρόσωπος της Βουλγαρίας παρά τῃ Ευρωπαϊκῃ Ενώσει, σχετικά με τη συζήτηση γύρω από τη χριστιανική πνευματική και ηθική κληρονομιά της Ευρώπης.

Στο τέλος ο προσκεκλημένος ευχαρίστησε τις πρυτανικέ αρχές για την πρόσκληση να μιλήσει στους φοιτητές και τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις σπουδές τους.