Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας πάντων θλιβομένων η χαρά  της Μόσχας προΐστατο την εορτή των Θεοφανίων, στις 19 Ιανουαρίου 2012, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Πρου του καθαγιασμού των υδάτων που ακολούθησε τη Θεία Σύναξη ο Ιεράρχης κήρυξε το θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στην ιστορία του εορτασμού των Θεοφανίων. Σύμφωνα με τον Σεβασμιώτατο κ. Ιλαρίωνα στην αρχαία Εκκλησία δεν υπήρχε μια ξεχωριστή εορτή των Χριστουγέννων, αλλά η εορτή των Θεοφανίων, κατά την οποία εμνημονεύετο τόσο η Γέννηση του Σωτήρα εκ της του Πνεύματος Αγίου και της Υπεραγίας Θεοτόκου, όσο και η Βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Όμως κατά τον Γ΄ αιώνα στη Δύση και τον Δ’ στην Ανατολή καθιερώθηκε η ξεχωριστή εορτή των Χριστουγέννων, όποτε η εορτή των Θεοφανίων παρέμεινε μόνο ως η ανάμνηση της ελεύσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη και η Βάπτισή του από τον Ιωάννη.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ ερμήνευσε την Ευαγγελική περικοπή της εορτής.

Ακολούθως τόνισε ότι «αυτή η εορτή ονομάζεται τα Θεοφάνια επειδή τότε ο Θεός φανερώθηκε στην ανθρωπότητα αλλιώς απ΄ο,τι στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Μωυσής είδε τα όπισθεν του Θεού, και οι άνθρωποι άκουγαν βροντές και έβλεπαν αστραπές. Ο Θεός φανερώθηκε με Τρία Πρόσωπα, δηλαδή του Πατρός, του Υιοιύ και του Αγίου Πνεύματος. Και τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, τα οποία δεν είναι Τρεις Θεοί, αλλά Ένας Τρισυπόστατος Θεός φανέρωσαν τον Εαυτό τους για να έχουν οι άνθρωποι μια νέα αποκάλυψη του του Θεού, ότι ο Θεός είναι Ένας, αλλά με Τρία Πρόσωπα, ότι είναι αδύνατο να δει κανείς τον Θεό Πατέρα μόνο να ακούσει τη φωνή Του, ότι ο Θεός Υιός είναι ο Ενσαρκωθείς Λόγος του Θεού, ο Οποίος μας αποκαλύπτει το θείο πρόσωπο του ανθρώπου και το ανθρώπινο πρόσωπο του Θεού, και ότι το Άγιο Πνεύμα, το Οποίο ήταν παρόν και συμμετείχε στη δημιουργία του κόσμου, είναι παρόν και συμμετέχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου και τον ευλογεί για κάθε καλό έργο».

Πρίν λίγες μέρες με τον εορτασμό των Χριστουγέννων αναπολούσαμε πως με το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Μονογενή του Υιό ώστε να σωθεί δι΄Αυτού ο κόσμος. Και η σημερινή εορτή μας μιλάει για ένα από τους σημαντικότερους σταθμούς στην θεία οικονομία της σωτηρίας: η Βάπτιση του Κυρίου δεν ήταν απλά ένα γεγονός το οποίο παρήλθε και διατηρείται στη μνήμη των ανθρώπων. Αυτή αποτελεί τη αφετηρία του Μυστηρίου του Βαπτίσματος, διά του οποίου ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία και γίνεται μέλος της.

Με τη Θεία Του παρουσία  ο Κύριος αγίασε τα ύδατα του Ιορδάνη και σε μνήμη αυτού του γεγονότος τελείται ο καθαγιασμός των υδάτων από την Εκκλησία.

Εν κατακλείδι είπε: «Και σήμερα καθώς προσευχόμαστε για την επέλευση του Αγίου Πνεύματος σε μάς και στο ύδωρ, το οποίο πρόκειται να καθαγιασθεί, όπως ακριβώς εποφοίτησε και κάθισε στο κεφάλι του Κυρίου Ιησού τη στιγμή που βαπτίζετο από τον Ιωάννη, θα παρακαλέσουμε τον Θεό να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, το ψυχικό και σωματικό ρύπο μας, ώστε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να αγγίξει τις καρδιές μας, ώστε η ζωή μας να μεταμορφωθεί και να ανακαινισθεί, ώστε το ύδωρ που πρόκειται να καθαγιασθεί να γίνει για μάς ύδωρ αλλόμενο εις ζωήν αιώνιον. Αμήν».