Η αποποίηση των ευρισκομένων στη βάση της ταυτότητάς τους χριστιανικών αξιών από πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και η αδιαφορία για τα θρησκευτικά ζητήματα εν γένει, επηρεάζουν και τη μεταναστευτική πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών. Επί πολλά χρόνια η πολιτική αυτή αγνοεί τη θρησκευτική ταυτότητα του μετανάστη, που φθάνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο και τούτο οδηγεί σε απερίσκεπτη υποδοχή, μέσα στο κοινό μεταναστευτικό ρεύμα, ανθρώπων, οι οποίοι συνειδητώς δεν  προτίθενται να ενσωματωθούν στην κοινωνία του φιλοξενούντος κράτους.

Αυτά ανέφερε ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, σχολιάζοντας για την εκπομπή «Εκκλησία και κόσμος» τις πληροφορίες ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε πρόσφατα στη Γαλλία, περισσότεροι από 50% των κατοικούντων εκεί μουσουλμάνων νέων, θέτουν τους νόμους της Σαρία υπεράνω της τοπικής νομοθεσίας.

Ο ιεράρχης υπέδειξε ότι «μια άθρησκη κοινωνία δεν είναι εκείνο το ευνοϊκό περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να ενσωματωθεί ένας θρησκευόμενος».

Πολύ ορθότερο θα ήταν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των θρησκευτικών παραδόσεων, ώστε η ελευθερία του θρησκεύεσθαι να ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, ώστε ο καθένας να αισθάνεται τις δυνατότητές του να πραγματώνεται ως θρησκευόμενος άνθρωπος σ᾽ εκείνη την κοινωνία, στην οποία καταφθάνει, αλλά ταυτοχρόνως το κράτος να φροντίζει για την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκευτικών παραδόσεων», πιστεύει ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας.

Κατά τη γνώμη του, ως καλό παράδειγμα εν προκειμένω μπορεί να θεωρηθεί η Ρωσική Ομοσπονδία: «Στη χώρα μας επί πολλούς αιώνες συνυπάρχουν οι χριστιανοί, οι μουσουλμάνοι, οι ιουδαίοι, οι βουδιστές, εκπρόσωποι άλλων θρησκευτικών παραδόσεων και ζούμε ειρηνικά και συμφιλιωμένα, ενώ η πολιτική του κράτους αποβλέπει στο να μην οξύνει τις διαθρησκειακές αντιπαραθέσεις, αλλά, αντιθέτως, να τις εξομαλύνει, ώστε την ίδια στιγμή οι εκπρόσωποι όλων των θρησκευτικών παραδόσεων να αισθάνονται εδώ  όχι φιλοξενούμενοι, αλλά σπίτι τους».