Στις 12 Φεβρουαρίου 2020 συνήλθε σε τακτική της συνεδρία, στο χώρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών στη Ρώμη, η Κοινή Ομάδα Συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Αγία Έδρας.

Την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας εκπροσωπούσαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας και η περί αυτόν συνοδεία ενώ από την Αγία Έδρα συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ρηθέντος Συμβουλίου Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ και οι συν αὐτῷ.

Οι σύνεδροι τόνισαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας της Κοινής Ομάδας για την περίοδο, που μεσολάβησε. Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων της Κοινής Ομάδας με την ένταξη στο πρόγραμμα δράσεως της κοινωνικής θεματολογίας, που επιτρέπει την ουσιαστική διεύρυνση του χώρου συνεργασίας μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τα μέλη της Ομάδας συνδιασκέφθηκαν και προγραμμάτισαν σειρά νέων έργων στον τομέα πολιτισμού και τον κοινωνικό τομέα για το διάστημα  2020-2021 και ειδικότερα δέ όσα αφορούν στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πληγέντας ως συνέπεια του πολέμου κατοίκους της Συρίας.