Η δήλωση υιοθετήθηκε στη συνεδρία του ΔΣΡ, που συνήλθε στις 25 Νοεμβρίου 2019 στο χώρο του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος».

Εμείς, μέλη του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας, ανησυχούμε βαθύτατα για το ζήτημα διαφυλάξεως των θρησκευτικών ιερών προσκυνημάτων και μνημείων αρχιτεκτονικής στη Μέση Ανατολή. Αυτή η αρχαία περιοχή αποτελεί λίκνο των τριών Αβρααμικών θρησκειών, δηλαδή του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται εκεί τα μοναδικά θρησκευτικά μνημεία, δηλαδή ναοί και τεμένη, μονές και συναγωγές.

Λόγῳ ακαταπαύστων πολεμικών συγκρούσεων και επιθέσεων τρομοκρατών με εξαφάνιση κινδυνεύουν πολλές θρησκευτικές κοινότητες. Καταστροφή και βεβήλωση των προσκυνημάτων και τόπων κοινής προσευχής εξαναγκάζουν πολλούς να εγκαταλείπουν την περιοχή, καταλύουν τους μακραίωνες δεσμούς με τους προγόνους, καταβιβρώσκουν την πολιτιστική ταυτότητα. Δεν επιτρέπεται να αφήσουμε τον μοναδικό θρησκευτικό χάρτη της Μέσης Ανατολής να απωλέσει την ποικιλία του.

Για όσα κράτη ενεπλάκησαν στις πολιτικές και πολεμικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της πλήρους θρησκευτικής παρουσίας και η διαμόρφωση του ευνοϊκού κοινωνικού περιβάλλοντος και όχι οι ιδιοτελείς σκοπιμότητες.

Γι’αυτό ως ηγέτες των παραδοσιακών θρησκειών της Ρωσίας καλούμε τη διεθνή κοινότητα και τους υπεύθυνους διεθνείς οργανισμούς να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν το πολιτιστικό και θρησκευτικό κεκτημένο της Μέσης Ανατολής. Καλούμε τους πολιτικούς ηγέτες σε μετρημένες και συνετές αποφάσεις. Καλούμε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναστηλώσεως των ιερών προσκυνημάτων της Συρίας, του Ιράκ και λοιπών χωρών της περιοχής.

Με ικανοποίηση τονίζουμε τη δράση της Διαθρησκειακής ομάδας εργασίας για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Συρίας η οποία λειτουργεί παρά το Συμβούλιο συνεργασίας με θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ελπίζουμε ότι οι ισχυροί του κόσμου τουτου θα επιδείξουν θέληση προς διαφύλαξη  των ιερών προσκυνημάτων της Μέσης Ανατολής, των τόσο αγαπητών στους πιστούς των μεγαλύτερων θρησκειών παγκοσμίως.