Σε Θ’ συνεδρία της συνήλθε στις  6 Νοεμβρίου 2019 στη Μεγάλη Αίθουσα του ΤΕΕΣ, κατόπιν ευλογίας του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, η Διαθρησκειακή Ομάδα Εργασίας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Συρίας το Συμβουλίου συνεργασίας με θρησκευτικά σωματεία παρά τον Πρόεδρο της Ρωσίας.

Συμμετείχαν ο Υπεύθυνος της Ομάδας, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων ιερομόναχος Στέφανος ΗγκούμνοφВ, ο ιμάμης της περιοχής Νίζνεκαμσκι του Ταταρστάν Σαλίχ χαζράτ Ιμπραγκίμοφ, ο Α’ αναπληρωτής του επισκόπου πεντηκοστιανών της Ρωσίας Κ. Μπεντάς, ο Διευθυντής του Συλλόγου «Αραβική Διασπορά της Ρωσίας» Χ. Νασράλλα κα.

Οι σύνεδροι συνόψισαν τα συμπεράσματα του έργου αναστηλώσεως του εγκαινιασθέντος στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 σχολείο μέσης εκπαίδευσης στην περιοχή Μπάρζα, που έγινε με πόρους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με προσπάθειες της Διαθρησκειακής Ομάδας Εργασίας, και χάραξαν τις περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας στον ανθρωπιστικό τομέα.