Ανθρωπισική βοήθεια: χειμωνιάτικα ρούχα και παιχνίδια, παρέδωσε στο ορφανοτροφείο παίδων των πεσόντων στρατιωτών η ευρισκόμενη μεταξύ 17-18 Νοεμβρίου 2018 στη Δαμασκό αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.

Το φορτίο συγκεντρώθηκε με ευλογία του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα από τη Διαθρησκειακή ομάδα εργασίας για την ανακούφιση της Συρίας του Συμβουλίου συνεργασίας παρά τον Πρόεδρο της Ρωσίας με συμμετοχή λοιπών φορέων. Την ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρθηκε από το Πανρωσικό Σύλλογο Παλαιμάχων ‘Μαχητική Αδελφότητα’.