Από 15ης έως 20ης Μαΐου 2018 ο Αγιωτάτος Καθολικός Πατριάρχης Αιθιοπίας Αμπούνας Ματθίας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της μεταβάσεως ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αιθιοπίας επισκέφθηκε Ιερούς Ναούς, Μονές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, γνώρισε από κοντά το φιλανθρωπικό έργο της καθώς και την παραγωγή των εκκλησιαστικών ειδών.

Την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, στις 17 Μαΐου 2018,  ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αγιώτατο Καθολικό Πατριάρχη Αιθιοπίας Αμπούνα Ματθια στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Σωτήρος Χριστού. Επίσης συμμετείχαν: από πλευράς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αναπληρωτής του Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ, ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων, ο Ιερομόναχος Ιωάννης Κοπεΐκιν, Αντιπρύτανης του Θεολογικούς Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδων «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», ο κ. Βαχτάνγκ Κιπσίτζε, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συνοδικού Τμήματος επί των Σχέσεων της Εκλησίας με την Κοινωνία και τα ΜΜΕ, ενώ από την πλευρά τη Εκκλησίας της Αιθιοπίας ο Αρχιεπίσκοπος Δυτικού Χαρέρε Αμπούνα Αντώνιος, ο Επίσκοπος Νοτίου Όμο Αμπούνα Φίλιππος ο Επίσκοπος Νοτρίου Γκοντέρ Αμπούνα Αρεγκάβι, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Εκκλησίας Αιθιοπίας, ο Ιερομόναχος Κιντανέ Μαριάμ, Προσωπικός Γραμματέας και Υποτακτικός του Πατριάρχη,  ο Ιερέας Κυρός Βολντεάμπ, Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου του Πατριαρχείου Αιθιοπίας και ο κ. Μούζι Χαΐλου, Προϊστάμενος του Γραφείου Εθιμοτυπίας του Πατριαρχείου.

Στις προτεραιτότητες οι οποίες απαιτούν λύση, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Αγιώτατος Αμπούνα Ματθίας κατέταξαν  τους συνεχιζόμενους σε σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής διωγμούς σε βάρος των χριστιανών. Κατά κανόνα, οι χριστιανοί καθίστανται όμηροι των συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών πολιτικών συμπλοκών.

Οι Αρχηγοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Εκκλησίας της Αιθιοπίας σημείωσαν την ιδιαίτερη βαρύτητα των ήδη αναληφθεισών από τους χριστιανούς ηγέτες κοινών ειρηνευτικών προτωβουλιών και το επίκαιρο της περαιτέρω προτροπής προς τις ἐν συγκρούσει πλευρές για ειρηνικό και εποικοδομητικό διάλογο. Οι Προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών υπογράμμισαν ότι ο τρόπος επιλύσεως των υφισταμένων προβλημάτων έγκειται στην επαναφορά των αρχών συνεργασίας και εμπιστοσύνης στο διακρατικό επίπεδο, στην εντατικοποίηση των διαθρησκειακών επαφών, στην εδραίωση της αρχής αγάπης και συμπάθειας προς τον πλησίον ως επικρατούσης ιδέας των ανθρωπίνων σχέσεων.

Οι Προκαθήμενοι εξέφρασαν την βαθιά ανησυχία για την ταχεία αύξηση των διαδικασιών εκκοσμικεύσεως στη σύγχρονη κοινωνία και σημείωσαν τη σπουδαιότητα της από κοινού προστασίας της χριστιανικής αντιλήψεως της ηθικής, του θεσμού της οικογένειας και του γάμου.

Κατόπιν συναντήσεως ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος και ο Αγιώτατος Αμπούνα Ματθίας συμφώνησαν για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς ὡς κάτωθι:

  • κοινή υποστήριξη προς τους δεινοπαθούντας αδελφούς και αδελφές της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής˙
  • επεξεργασία συντονισμένης θέσεως επί του θέματαος προτασίας των παραδοσιακών ηθικών αξιών ˙
  • ανταλλαγή πείρας του έργου στο χώρο ΜΜΕ και στον τομέα σχέσεων με κοινωνικούς θεσμούς˙
  • διοργάνωση συνεργασίας στον τομέα Εκκλησιαστικής Ευποιΐας και Κοινωνικής Διακονίας˙
  • ανταλλαγή πείρας στον τομέα ιεραποστολής˙
  • εντατικοποίηση επαφών στον ακαδημαϊκό τομέα και ειδικότερα για την ανανέωση της πρακτικής φοιτήσεως των σπουδαστών από την Αιθιοπία στα εκπαιδευτικά θεολογικά ιδρύματα της Ρωσίας˙
  • συνεργασία στον τομέα εκκλησιαστικής τέχνης και παραγωγής των εκκλησιαστικών ειδών.

Για τη συστηματική προώθηση της συνεργασίας αποφασίσθηκε η παραπομπή, διά τα περαιτέρω, στις Ιερές Συνόδους αμφοτέρων Εκκλησιών της προτάσεως για τη συγκρότηση Διμερούς Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Εκκλησίας της Αιθιοπίας.