Με τον Αποστολικό Νούντσιο στη Ρωσική Ομοσπονδία Αρχιεπίσκοπο Celestino Migliore πραγματοποίησε συνάντηση στις 7 Μαΐου 2018 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Σημειωτέον ότι η συνάντηση φιλοξενήθηκε στα Γραφεία του Τμήματος.

Συζητήθηκαν η τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων  μεταξύ του Πατριαρχείου Μόσχας και της Αγίας Έδρας καθώς λοιπά θέμαα διμερούς ενδιαφέροντος.