Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο σεβασμός του δικαιώματος της ελευθερίας του θρησκεύειν στο σύγχρονο κόσμο: οι βασικές τάσεις και προκλήσεις» πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018 στο Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας με συνδιοργανωτές την Επιτροπή του Δημοσίου Επιμελητηρίου επί της εναρμονίσεως των διεθνικών και διαθρησκειακών σχέσεων και τον Πανρωσικό κοινωνικό οργανισμό «Η Ρωσική ένωση προστασίας της ελευθερίας του θρησκεύειν» (ΡΕΕΘ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως οι μετάσχοντες συνεζήτησαν διάφορα προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με την εφαρμογή της ρωσικής και διεθνούς νομοθεσίας στον τομεα σεβασμού του δικαιώματος της ελευθερίας του θρησκεύειν στο σύγχρονο κόσμο, τη λειτουργία των κρατικών οργάνων και θρησκευτικών σωματείων στον ἐν λόγῳ τομέα, τις βασικές προκλήσεις και την αντιμετώπισή τους.

Στα πλαίσια της συνεδριάσεως σε παρεμβάσεις προέβησαν διάφοροι κρατικοί, κοινωνικοί και θρησκευτικοί φορείς.

Το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στην εκδήλωση εκπροσώπησαν ο Ιεροδιάκονος Ιαροσλάβ Οτσκάνοφ και ο κ. Σ. Μέλνικ, στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ επί των διαθρησκειακών σχέεων και της Γραμματείας του Διαθρησκειακού Συμβουλίου της Ρωσίας (ΔΣΡ). Στην παρέμβασή του ο κ. Μέλνικ αναφέρθηκε στη θέση του ΔΣΡ σχετικά με το Δόγμα των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου και υπέδειξε τα βασικά προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με την εξέταση της ελευθερίας της συνειδήσεως στα πλαίσια των θύραθεν-ανθρωπιστικών και θρησκευτικών παραδοσιακών προσεγγίσεων.

Στη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πορισμάτων των μελετών της Ρωσικής ενώσεως προστασίας της ελευθερίας του θρησκεύειν. Ακόμη συζητήθηκε η προετοιμασία από την ένωση της εκθέσεως για την ελευθερία της συνειδήσεως και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο το έτος 2018.