Με τον Ραββίνο Arthur Schneier, Πρόεδρο του Αμερικανικού Ιδρύματος «Έκκληση στη συνείδηση» είχε συνάντηση στις 22 Νοεμβρίου 2017 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος». Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου.

Επίσης παρέστησαν ο Γραμματέας και Ταμίας του Ιδρύματος Stephen Dorn και η σύζυγος του Ραββίνου Elizabeth Schneier. Από τη Ρωσική Εκκλησία παρέστησαν ο Πρωθιερέας Πέτρος Περεκρέστοφ και ο Ιερέας Δημήτριος Σαφόνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαθρησκειακών Υποθέσεων.

Συζητήθηκε η θέση και ο ρόλος του διαθρησκειακού διαλόγου στην υπόθεση ειρηνεύσεως, ο οποίος κατέστη πλέον ιδιάτερα επίκαιρος υπό το φως της κλιμακώσεως της εντάσεως στον κόσμο. Τονίσθηκε ότι η συνεργασία των θρησκευτικών ηγετών με βάση τις κοινές ηθικές αξίες δύναται να συνεισφέρει τα μάλα στην ομαλοποίηση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων. Ακόμη ο Ραββίνος Schneier υπογράμμισε το θετικό ρόλο του διαλόγου των θρησκειών για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κοινωνικού περιβάλλοντος και μίας ατμόσφαιρας αμοιβαίας κατανοήσεως.

Από τα κεντρικότερα σημεία της διαθρησκειακής συνεργασίας είναι η προστασία των χριστιανών και των εκπροσώπων των λοιπών παραδοσιακών θρησκειών της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής από διώξεις και η αποκατάσταση των συνθηκών προς επάνοδο αυτών στις εστίες τους, τόνισαν οι συνομιλητές. Έχοντας κατά νου την έμπρακτη υλοποίηση τέτοιας συνεργασίας ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και ο Ραββίνος Arthur Schneier συνεζήτησαν σχέδια διοργανώσεως ενός διεθνούς συνεδρίου επί του θέματος αυτού.

***

Το Ίδρυμα «Έκκληση στη συνείδηση» δημιουργήθηκε το 1965 με σκοπό την προώθηση διαλόγου και αγαθών σχέσεων μεταξύ των παραδοσιακών παγκοσμίων θρησκειών και είναι από τους πλέον γνωστούς και έγκυρους διαθρησκειακούς οργανισμούς των ΗΠΑ. Η συνεργασία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με το ὡς άνω Ίδρυμα έχει ιστορία 40 και πλέον ετών.