Στο Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ και Θεοδώρου του Πατριαρχικού Μετοχίου Τσερνίγκοβσκογιε στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, η καθιερωμένη επίσημη τελετή δια την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (Dies academicus).

Κατά την πανηγυρική τελετή ενάρξεως της συνεδριάσεως ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου καλωσόρισε τους παρισταμένους και μεταξύ άλλων τόνισε: «Είναι ευχάριστο να βλέπουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα όσους σπουδάζουν και όσους διεξάγουν επιστημονική έρευνα και διά τουτο το Θεολογικό Ινστιτουτο προοδεύει ως κέντρο  επιστημονικών ακαδημαϊκών ερευνών και ως κέντρο καταρτίσεως ακαδημαϊκών, διοικητικών και διπλωματικών στελεχών  με υψηλότερα προσόντα διά την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Επίσης είναι ευχάριστο να βλέπουμε ανάμεσά μας τους εκπροσώπους των κορυφαίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, τους εταίρους, τους εκπροσώπους των αρχών και Διευθύνσεως της Παιδείας με τους οποίους μέσα από στενές επαφές εργαζόμεθα σήμερα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε στρατηγικά προβλήματα Παιδείας στη χώρα μας, την προβολή του ρόλου του καθώς και του ρόλου της θρησκείας στην Παιδεία και την αγωγή του ανθρώπου».

Ιδιαίτερη προσοχή ο Ιεράρχης επέστησε στα τελευταία επιτεύγματα σχετικά με την καθιέρωση της θεολογίας ως αυτοτελούς κια ολοκληρωμένου κλάδου. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα, οφείλει να συνεχίζεται το έργο για την προώθηση της θεολογίας ως επιστημονικού κλάδου ούτως ώστε η επιστήμη αυτή να αποκτήσει κύρος στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Περαίνων την ομιλία του ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληροφοριών, μεθόδων και εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό τον επιστημονικό κλάδο.

Από την πλευρά τους οι υψηλοί προσκεκλημένοι στις εισηγήσεις τους υπογράμμισαν τις ενέργειες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας για την προώθηση και την εδραίωση του νέου κλάδου στο Ρωσικό εκπαιδευτικό χώρο.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας συνόψισε τα πορίσματα της συνεδριάσεως.