Με την αντιπροσωπεία των μοναχών της Κοπτικής Εκκλησίας είχε συνάντηση στις 21 Ιουνίου 2017 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτειρικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στα Γραφεία του Τμήματος.

Την αποστολή της Κοπτικής Εκκλησίας, η οποία έφθασε στη Ρωσία για προσκυνηματική αποδημία στις Ιερές Μονές Μόσχας και Περιφέρειας της Μόσχας, συναπαρτίζουν ο Επίσκοπος Δανιήλ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Παύλου Θηβών στην Ανατολική έρημο πλησίον της Ερυθράς θαλάσσης, βοηθός του Πατριάρχη της Κοπτικής Εκκλησίας Θεοδώρου Β’ για θέματα Ιερών Μονών και μοναχισμού, ο Επίσκοπος Επιφάνιος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου στην έρημο της Νιτρίας, ο Επίσκοπος Συλβιανός, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Παχομίου του Μεγάλου Λουξόρ, ο Επίσκοπος Κύριλλος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά Κοτουάν την έρημο Μαριότ, ο Επίσκοπος Ιούστος, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου στην Ανατολική Έρημο πλησίον της Ερυθράς θαλάσσης.

Από την Ρωσική Εκκλησία συμμετείχαν ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγκούμνοφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί διαχριστιανικών υποθέσεων κα.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας ενημέρωσε τους προσκεκλημένους για το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων και τη σύγχρονη πορεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Οι εκπρόσποι της Κοπτικής Εκκλησίας εξέθεσαν τις εμπερείες τους από τις μεταβάσεις σε Ρωσικούς Ιερούς Ναούς και Μονές, τονίζοντας  το έντονο ενδιαφέρον του λαού στη Ρωσία για την πίστη και την εκκλησιαστική ζωή. Αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τις σχέσεις μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Κοπτικής Εκκλσηίας ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ σημείωσε την εγγύτητα των πνευματικών παραδόσεων του Κοπτικού και του Ρωσικού μοναχισμού και τη σημασία την περαιτέρω σύναψη επαφών στον ἐν λόγῳ τομέα.

Ακόμη συζητήθηκε η κατάσταση η οποία διαμορφώθκε εξαιτίας των διωγμών σε βάρος των χριστιανών σε χώρες της Μέσης Ανατολής και εκείνων των ενεργειών, στις οποίες προβαίνει το Πατριαρχείο Μόσχας προκειμένου να τους προστατεύσει.

Ἐν κατακλείδι της συναντήσεως, η οποία διεξήχθη σε θερμή και φιλική ατμόσφαιρα, υπήρξε ανταλλαγή ενθυμίων.