Σε πρώτη της συνεδρίαση, προεδρεύοντος του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και Πρυτάνεως του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, συνήλθε στις 17 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα συνελεύσεων του Θεολογικού Ινστιτούτου η Υποεπιτροπή Θεολογίας και Θεολογικής Εκπαιδεύσεως της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Εκκλησίας.

Κηρύσσοντας την έναρξη εργασιών ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας παρουσίασε εισηγητική ομιλία, όπου αναφέρθηκε στα θέματα, τα οποία παραπέμφθησαν προς συζήτηση στην Υποεπιτροπή από το Προεδρείο της Διασυνοδικής Επιτροπής.

Ἐν συνεχείᾳ οι ειδήμονες, οι οποίες ασχολήθηκαν με αντίστοιχα θέματα, ενημέρωσαν για την πορεία και τα πορίσματα του έργου τους.

Εισηγήσεις σχετικά με θέματα «Προσευχητική μέριμνα των αβαπτίστων» και «Θεολογία ως επιστήμη» παρουσίασε ο κ. Α Σισκώφ, με θέμα «Θεολογική προσέγγιση των προβλημάτων βιοηθικής» ο κ. Μ. Ιβανόφ και ο Πρωθιερέας Ανδρέας Νόβικοφ, με θέμα «Προσευχή υπέρ ζώντων τε κεκοιμημένων ετεροδόξων χριστιανών» ο Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος Μπουλέκοφ.

Ακολούθησε ζωντανή συζήτηση και αποφασίσθηκαν οι τρόποι της περαιτέρω ενασχολήσεως με τα ὡς άνω ζητήματα.

Αμέσως μετά ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας πληροφόρησε για νέα θέματα, τα οποία εισγήθηκαν κατόπιν συνεδριάσεως της Ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2017. Συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες λύσεις σχετικά με την ενασχόληση με θέματα καθώς και τα σχέδια υλοποιήσεώς των.