Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας απέστειλε συλλυπητήριά του προς τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο για την τρομοκρατική επίθεση στο Γκαζιαντέπ που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότερα από πενήντα άτομα και να τραυματισθούν δεκάδες άλλοι. 

Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κῳ κῳ Βαρθολομαίῳ

Παναγιώτατε, ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ,

Μετὰ συνοχῆς καρδίας ἐπληροφορήθην τὴν τρομοκρατικὴν ἐνέργειαν ἐν Γκαζιαντέπ, τὴν ἔχουσαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλειαν τῶν πεντήκοντα καὶ πλέον ἀνθρώπων καὶ τὸν τραυματισμὸν πολλῶν ἄλλων.

Συλλυπούμενος Αὐτὴν καὶ τὸν Τουρκικὸν λαὸν, ἀπευθύνω πρὸς ὅσους ἐπλήγησαν ἐκ τῆς φοβερῆς τραγωδίας ταύτης, τὰ πλέον εἰλικρινῆ μου συλλυπητήρια.

Ὁ  Οἰκτίρμων Θεὸς εἴθε νά καταπέμψῃ εἰς τὴν γῆν τῆς Τουρκίας εἰρήνην καὶ εὐημερίαν.

Μετὰ τῆς ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελώ.

 

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος