Συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος στην επιστολή την οποία απέστειλε στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως για την τρομοκρατική ενέργεια στο αεροδρόμιο Κωνσταντινουπόλεως.

«Ἐπικρίνων τὰς ἐνεργείας τῶν διαπραξάντων τὸ θρασὺ ἔγκλημα τοῦτο, θλίβομαι σύν τοῖς συγγενέσι καὶ τοῖς οἰκείοις τῶν θυμάτων τῆς ἐπιθέσεως κατὰ τῶν κατοίκων καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν τῆς ἕδρας τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος», σημειώνει ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος.

Επίσης ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας ευχαρίστησε τον Παναγιότατο Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα συλλυπητήρια που απέστειλε για την τραγική απώλεια των παιδιών στο Σιαμόζερο Καρελίας.

«Τὰ τραγικὰ τοιαύτα γεγονότα ἐπιτρέπουν ἵνα ἀντιλαμβανόμεθα ἐντονώτερον τὴν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην διαφυλάξεως τῆς πνευματικῆς ἑνότητος καὶ ἀμοιβαίας προσευχητικῆς ὑποστηρίξεως ἵνα ἀντεπεξέλθωμεν ἐπαξίως εἰς κάθε δοκιμασίαν», τόνισε περαίνων ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος.