Μήνυμα προς τον ευαγή κλήρο, τους μονάζοντες και πάντα τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας εξέπεμψε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2016 στη Μόσχα.
Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ σεβαστοί πατέρες, θεοφιλείς μοναχοί και μοναχές, αδελφοί αγαπητοί!
Η συνελθούσα μεταξύ 2 και 3 Φεβρουαρίου 2016 στη Μόσχα Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας απευθύνει προς πάντας εσάς τον αποστολικό χαιρετισμό: «χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Α’ Τιμ. 1.2) να είναι συνέχεια μαζί σας.
Τα του Κυρίου «ἵνα πάντες ἓν ὦσι» (Ιω. 17.21), όταν ο κόσμος ολοένα και διχάζεται, έχουν για μας σήμερα ιδιαίτερη σημασία. Καλεί ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (Α’ Κορ. 1.10). Χρέος του κάθε Ορθοδόξου χριστιανού: Επισκόπου, κληρικού, μοναχού και λαϊκού είναι η φροντίδα για την εκκλησιαστική ενότητα.
Από τις εκφράσεις της ενότητας αυτής, ήταν η Σύνοδοι, αρχής γενομένης από την πρώτη των Αποστόλων στην Ιερουσαλήμ, των αποφάσεων της οποίας προηγούντο: «Ἔδοξε γὰρ τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν» (Πραξ. 15.28). Κατά το παρόν προετοιμάζεται η Πανορθόδοξος Σύνοδος, στην οποία θα συμμετάσχουν Επίσκοποι πασών των κοινώς ανεγνωρισμένων αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η έναρξη αυτή προβλέπεται φέτος στην Κρήτη κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αρχιερείς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, απαρεγκλίτως τῇ ἀληθείᾳ τοῦ Χριστοῦ στοιχοῦντες και συμμορφούμενοι με την επί μία και πλέον χιλιετία από την Εκκλησία μας ακολουθούμενη ανόθευτη αγιοπατερική Παράδοση, θα πρέπει από κοινού με εκπροσώπους των λοιπών κατά τόπους Εκκλησιών να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις, στι οποίες έχει να απαντήσει το πλήρωμα της Ορθοδοξίας. Παρακαλείσθε να αναπέμψετε θερμές δεήσεις για να αποκαλύψει το θέλημά Του το άγιο ο Θεός μέσα από τα μέλη της μελλούσης να συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώστε να αποβεί η σύγκληση αυτής προς δόξαν Θεού και προς όφελος της Ορθοδόξου οικογενείας ανά την οικουμένη, προς εμπέδωση αυτής και την διατήρηση της καθαρότητος της αγιωτάτης ημών πίστεως (βλ. Ιουδ. 1.20).
Τον αδιάλυτο δεσμό μεταξύ της Ουράνιας Εκκλησίας και της επί γης Εκκλησίας επιμαρτυρεί η από την παρούσα Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας αγιοκατάταξη του Αρχιεπισκόπου Μπογκοτσάροφο Σεραφείμ Σόμπολεφ (1881-1950), ο οποίος υπηρετούσε ποιμαντικώς στη Βουλγαρία, όπου και ετελεύτησε. Αυτός ο Άγιος του Θεού αποτελεί παράδειγμα εναρέτου ζωής, βαθιάς και ανιδιοτελούς αγάπης προς το ποίμνιο και ο Θεός με ευλογημένα χαρίσματα τον ανέδειξε άγιο ακόμα όταν ήταν ἐν ζωῃ, ενώ μετά την οσιακή κοίμηση με θαύματα. Πειστικός, δυναμικός και εμφαντικός ακούγεται ο Άγιος όταν μιλάει για την ανάγκη διατηρήσεως της Ορθοδόξου πίστεως: «Το ουσιώδες της Εκκλησίες έγκειται στο αμετάβλητο της δογματικής και της ηθικής-κανονικής διδασκλίας αυτής, η οποία απορρέει από τον Ίδιο, τον Κύριο Ιησού Χριστό . Αυτός ο αμετάβλητος χαρακτήρας της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι αυτή απολύτως ανόθευτη διατηρεί την αποστολική πίστη, είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, το οποίο την διακρίνει από όλες τις λοιπές χριστιανικές ομολογίες και δόγματα». Αυτή την κατανόηση είχε και θα έχει ως γνώμονα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας.
Με χαρά για την όλο και αυξανόμενη στο λαό του Θεού ευλάβεια έναντι των Αγίων του Χριστού, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ευλόγησε να τιμούνται στο επίπεδο ολόκληρης της Ρωσικής Εκκλησίας οι Άγιοι, οι οποίοι παλαιότερα ανακηρύχθηκαν άγιοι στο τοπικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων και ο πάθος φέρων Άγιος Ιατρός Ευγένιος Μπότκιν, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με την τσαρική οικογένεια. Η ανήψωση της τιμής αυτού στο επίπεδο όλης της Ρωσικής Εκλησίας έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όταν η Εκκλησία αποβλέπει στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών γύρω από τη δολοφονία της τσαρικής οικογένειας.
Κατά το παρόν έχει αρχίσει μια νέα φάση στην εξέταση των λειψάνων, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην Αικατερινμπύργκ και αποδίδονται στην τσαρική οικογένεια. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας επιμένει στην αμερόληπτη και ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση κατά την έρευνα από τους επειρογνώμονες, διότι για την Εκκλησία τα οστά των «πάθη φερόντων» είναι τιμία λείψανα. Ως τοιαύτα τα λείψανα, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην Αικατερινμπούργκ δύνανται να αναγνωρισθούν μόνο σε περίπτωση εάν αποκλεισθεί κάθε έστω και ελάχιστη αμφιβολία ως προς την γνησιότητά τους.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας προσεύχεται υπέρ ειρήνης στην πολύπαθη Ουκρανική γη, όπου στο Νότιο-Ανατολικό μέρος της χώρας συνεχίζεται η ένοπλη αντιπαράθεση. Όταν καταλαμβάνονται Ιεροί Ναοί και δέχονται πιέσεις τα τέκνα της κανονικής Εκκλησίας, η Συνοδος καλεί να ενισχυθεί η προσευχή υπέρ της Ιεραρχίας, του ευαγούς κλήρου, των μοναχών και των λαϊκών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Έντονη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη στη Μέση Ανατολή βία και διωγμοί σε βάρος των χριστιανών, οι οποίοι βασανίζονται και εκδιώκονται από τις εστίες αυτών. Καταστρέφονται Ιεροί Ναοί και βεβηλώνονται τα ιερά και τα όσια. Οι προσευχές μας είναι σήμερα για την ειρηνική διευθέτηση των πολεμικών συγκρούσεων στην ἐν λόγῳ περιοχή.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα ασκεί την σωτηριώδη αυτής αποστολή, κηρύσσοντας στους εγγύς και στους μακράν τον Χριστό Εσταυρωμένο και Αναστάντα. Εμείς: Ιεράρχες, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί καλούμεθα όλοι σε αυτή την μαρτυρία διά ζωής και δι’εργου. Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν, καταρτίσαι ἡμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Εβρ. 13, 20).