Στις 16 Οκτωβρίου 2015 στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης ολοκληρώθηκαν εργασίες της Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως. Κατόπιν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας στην ἐν λόγῳ Διάσκεψη εκπροσωπούσε αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, και μέλη τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκο (Υπερόριος Ρωσική Εκκλησία), τον Πρωθιερέα Νικόλαο Μπαλασώφ, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΕΣ, τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο  Steenberg, κληρικό της επαρχίας Δυτικής Αμερικής της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας και τον Ιερέα Ανατόλιο Τσουριακώφ, υπάλληλο του ΤΕΕΣ ως διερμηνέα.

Της Διασκέψεως προήδρευσε ο Σεβάσμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου Ιωάννης, ενώ των ορισμένων συνελεύσεων προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απέστειλε Μήνυμα προς τους μετέχοντες της Διασκέψεως.

Ενεκρίθησαν από την Ε’ Πανορθόδοξη Προσυνοδική Διάσκεψη το κείμενο της αποφάσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας «Το Αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού», καταρτισθέν από τη Διορθόδοξο Προπαρασκευαστική Επιτροπή το 2009. Τα μέλη της Διασκέψεως επίσης εξήτασαν τα σχέδια κειμένων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τα οποία έτυχαν επιμελείας από την Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή στις συνελεύσεις αυτής στο Σαμπεζύ τον Οκτώβριο 2014 και τον Μάρτιο-Απρίλιο 2015. Τα κείμενα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» και «Η σπουδαιότης της νηστείας και της τηρήσεως αυτής σήμερον» ενεκρίθησαν από τον Πανορθόδοξη Διάσκεψη μετά από τροποποιήσεις, προταθείσες από τις αντιπροσωπείες των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Το κείμενο «Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης καί της αγάπης μεταξύ των λαών, καί άρσιν των φυλετικών καί λοιπών διακρίσεων» έχει αλλάξει τον τίτλο του και ο νέος τιτλος αυτού είναι «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῳ συγχρόνῳ κόσμῳ». Λόγῳ αδυναμίας εξασφαλίσεως της ομοφωνίας επί ορισμένων θεμελιώδους σημασίας θέσεων, το κείμενο δεν υπεγράφη από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες Ρωσίας και Γεωργίας.

Στις εργασίες μετείχαν αντιπροσωπείες των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, Μόσχας, Γεωργίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας καθώς και των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Αλβανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβακίας.

Την Γραμματεία της Ε’ Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως απάρτιζαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας Ιερεμίας, ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης Χρυσαυγής, οι καθηγητές κκ. Β. Φειδάς και Κ. Δεληκωνσταντής.