Της Θείας Λειτουργίας την Δ’ Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, στις 28 Ιουνίου 2015, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά.

Στο θείο λόγο τον οποίο κήρυξε μετά τη λήξη της Θείας Συνάξεως ο Ιεράρχης ανέλυσε την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Μελετώντας το Ευαγγέλιο διαπιστώνουμε ότι το σεβαστό μέρος της Ευαγγελικής διηγήσεως ασχολείται με θαύματα τα οποία τελεσιούργησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός…

Σήμερα ακούσαμε την διήγηση του Ευαγγελιστού Ματθαία για την θεραπεία του υπηρέτη του εκατοντάρχου. Ήταν να επισκεφθεί την οικία του εκατοντάρχου προκειμένου να παράσχει θεραπεία, αλλά ο τελευταίος απέτρεψε τον Κύριο επικαλούμενος την αναξιότητά του. Και ο Χριστός στρεφόμενος προς του γύρω του τόνισε: «οὐδέ έν τῳ Ἰσραήλ τοσαύτην πίστιν εὔρον» (βλ. Ματθ. 8. 10). Ενώ στον εκατόνταρχο είπε: «Ὓπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῃ ὥρᾳ ἐκείνῃ» (βλ. Ματθ. 8:13). Επανερχόμενος στην οικία αυτού ο εκατόνταρχος έμαθε ότι ο υπηρέτης του εθεραπεύθη την ώρα κατά την οποία ο Κύριος πρόφερε τον λόγο του.

Είναι από τα πολλά θαύματα, τα οποία τελεσιούργησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Διατί τα τελεσιούργησε ο Σωτήρας; Ο λόγος δεν ήταν να προκαλέσει θαυμασμό και να αποδείξει κάτι, ούτε να πείσει εκείνους οι οποίοι δεν πίστευαν στον Χριστό να τον πιστεύσουν.

Πολλάκις εθαυματούργησε ο Κύριος μπροστά στα πλήθη κόσμου, στους Φαρισαίους και Γραμματείς, στους άρχοντες και πρεσβύτερους των Ιουδαίων, και παρά ταύτα δεν επείσθησαν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας και Σωτήρας του κόσμου. Με τους άλλους ανθρώπους να αναβλέψουν σωματικά και πνευματικά οι Φαρισαίοι και Γραμματείς εθελοτυφλούσαν στα γύρω τους. Και όσες περισσότερες θεραπείες εγένοντο παρουσίᾳ τους τόσο περισσότερα εσκληρύνοντο και παρέμεινε δυσθεράπευτη η πνευματική τους τύφλωση και κωφότητα».

Και στις ημέρες μας υπάρχουν όσοι απιστούν και εθελοτυφλούν στα θαύματα, τα οποία πολλά συμβαίνουν στη ζωή τους. Τα θαύματα δεν τελεσιουργούνται διότι ο Θεός θέλει να δείξει ή να αποδείξει ή να διδάξει κάτι, αλλά διότι είναι παρών και ενεργεί ανάμεσα στους ανθρώπους ενώ είναι φυσιολογικό για τον Θεό να θαυματουργήσει. Είναι φυσιολογικός τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους.

Δεν ήταν θαύμα η δημιουργία του κόσμου τούτου, δεν ήταν θαύμα η επιλογή του πλανήτη μας από τους πολλούς άλλους για να δημιουργήσει τη ζωή; Δεν ήταν θαύμα ολόκληρη η ιστορία του λαού του Ισραήλ όπως μαθαίνουμε αυτή από τις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης; Δεν ήταν θαύμα η έλευση του Θεού στον κόσμο όχι για να τιμωρήσει τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους αλλά διά του θανάτου του να σώσει κάθε άνθρωπο ανοίγοντάς του οδό προς την ἐκ νεκρών ανάσταση και την αιώνια ζωή; Δεν είναι θαύμα ότι χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία και έχουν επαφή με τον Ιησού Χριστό μεσα από την πνευματική τους εμπειρία;  Η διανομή των υλικών αγαθών δεν είναι η αποστολή της Εκκλησίας ούτε υπόσχεται αυτή ότι θα λύνει καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων.

Ο πιστός είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να διαβλέπει θαύματα του Θεού στην προσωπική του ζωή και τη ζωή των οικείων και συγγενών του.

Οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης δεν κατέγραψαν την ιστορία των θαυμάτων του Χριστού για να προκαλέσουν έκπληξη, αλλά για να μεταδώσουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να φθάσουν στους απογόνους. Από τα παραδείγματα πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του εκατοντάρχου, για τον οποίο ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι το θαύμα δεν τελειουργήθηκε μόνο χάριν στην παντοδυναμία του Θεού μέσω της ενεργείας του Ενσαρκωμένου Υιού του Θεού και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το θαύμα τελεσιουργείται και χάριν στην πίστη των ανθρώπων, για τους οποίους γίνεται είτε χάριν στην πίστη των οικείων τους.

Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να διανοίξει τους πνευματικούς μας οφθαλμούς για να μην εθελοτυφλούμε στα θαύματα, τα οποία ζούμε οι ίδιοι και οι οικείοι μας στον γύρω μας κόσμο.