Την έναρξη μαθημάτων επιμορφώσεως για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά γιά τους νεοχειροτονημένους Επισκόπους της Ρωσικής Εκκλησίας κήρυξε στις 23 Μαρτίου 2015 με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας. Σημειωτέον ότι τα μαθήματα διοργανώνονται από το Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και διεξάγονται στους χώρους του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και την Ρωσική Ακαδημία λαϊκής οικονομίας και δημόσιας υπηρεσίας.

Στην μεγαλη αίθουσα του ΤΕΕΣ τους Ιεράρχες από διάφορα μέρη της Ρωσίας καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας και Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας επικαλέσθηκε τα του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου ο οποίος χαρακτήρισε ως «υπόθεση υψίστης σημασίας την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους Επισκόπους».

Πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο καταρτίσθηκε από το Θεολογικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην διευκόλυνση των νέων Επισκόπων κατά την άρση από αυτούς του σταυρού ο οποίος συνδέεται με τη σύσταση νέων επαρχιών. Κατά το διάστημα καθώς λειτουργεί το πρόγραμμα επιμορφώσεως τις διαλέξεις παρέδωσαν περισσότεροι από 30 άτομα, σημείωσε ο κ. Ιλαίωνας και συνέχισε: «Το πρόγραμμα οπωσδήποτε περιλαμβάνει θέματα όπως επαφές με τα Γραφεία του Πρωτοσυγκέλλου του Πατριαρχείου Μόσχας, η κάλυψη του έργου της Ρωσικής Εκκλησίας και των οικείων επαρχιών από τα ΜΜΕ της περιοχής, οι βασικές αρχές γραφειακού έργου και τηρήσεως των αρχείων, ο οικονομικός απολογισμός των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, η νομική υποστήριξη, τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, οι σχέσεις του οικείου ποιμενάρχου με τους κληρικούς του, οι επαφές με Τμήματα Εκπαιδεύσεως και λοιπά ζητήματα».

Ο Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου ευχήθηκε στους παρισταμένους «να επωφεληθούν αυτές τις ημέρες τα μέγιστα, να κρατήσουν όσα καλύτερα να αποκομίσουν από τις επαφές με τους καθηγητές και με τους αλλήλους».

Τα μαθήματα επιμορφώσεως παρακολουθούν 25 Αρχιερείς.