Σε συνεδρίαση ολομέλειας υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τη νέα σύνθεση επικυρωθείσα από την Ιερά Σύνοδο στη συνεδρίαση της 25-26ης Δεκεμβρίου 2013 συνήλθε στις 20 Ιανουαρίου 2015 η Συνοδική Βιβλική Θεολογική Επιτροπή στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μεταξύ των συνέδρων ήταν ο Μητροπολίτης Μπέλαγια Τσέρκωφ και Μπογκουσλάφ Αυγουστίνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Θεολογικών και Κανονικών Ζητημάτων της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Βερεγιάς Ευγένιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ρωσικής Εκκλησίας, Πρύτανης των Θεολογικών Σχολών Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Πέτεργκωφ Αμβρόσιος, Πρύτανης των Θεολογικών Σχολών Αγίας Πετρουπόλεως, ο Επίσκοπος Αιρπέν Κλήμης, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κα.

Συζητήθηκε πλήθος θεμάτων σχετικών με τη συγγραφή της Κατηχήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και ειδικότερα δε όσον αφορά το τρίτο μέρος αυτής που ασχολείται με την Ορθόδοξη θεία λατρεία και τη διάρθρωση της Εκκλησίας. Η επιμέλεια της πρώτης εκδοχής του κειμένου της Κατηχήσεως προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρεχούμενου έτους.

Επίσης η ολομέλεια συνόψισε τα αποτελέσματα του έργου της συγκροτηθείσης παρά τη Συνοδική Βιβλική Θεολογική Επιτροπή με προ ενός έτους απόφαση της Ιεράς Συνόδου Συντονιστικής Επιτροπής επί τη προωθήσει της θεολογικής επιστήμης στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας.