Το Β΄ Πατερικό Θεολογικό Συνέδριο με τίτλο «Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος και η πνευματική του παρακαταθήκη», οργανωμένο από το Θεολογικο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο Πυρηνικών Ερευνών MIFI θα διεξαχθεί μεταξύ 11 και 12 Δεκεμβρίυ 2014 στη Μόσχα.

Στα πλαίσια του συνεδρίου τις ομιλίες τους θα παρουσιάσουν οι κορυφαίοι Ρώσοι και αλλοδαποί ειδικοί: πατρολόγοι, θεολόγοι και φιλόλογοι. Οι ομιλίες θα παρουσιασθούν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου από 9:00 έως 17:30.

Λόγῳ ειδικών συνθηκών εισόδου στο χώρο του Εθνικού Πανεπιστημίου Πυρηνικών Ερευνών MIFI όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο έως 1 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Οργανωτικής Επιτροπής: symeon.conf2014@doctorantura.ru. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία διαβατηρίου των μετεχόντων καθώς και την επωνυμία του οργανισμού, τον οποίον εκπροσωπούν. Ημερήσια άδεια εισόδου εκδίδεται κατόπιν επιδείξεως διαβατηρίου.

Η διαπίστευση δημοσιογράφων γίνεται έως 1 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση symeon.conf2014@doctorantura.ru.