Με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη σύγχρονη φάση ασχολήθηκε η επιστημονική ημερίδα, η οποία διεξάχθηκε στις 19 Μαρτίου 2014 στη Μεγάλη Αίθουσα του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστημίου) και του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.

Το Θεολογικό Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών και το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων εκπροσωπούσε ο πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριόφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί των υποθέσεων εξωτερικού και Αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του ΘΙΜΔΣ, ο ιερέας Αλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος της Γραμματείας του ΤΕΕΣ επί των διαχριστιανικών σχέσεων και καθηγητής του Τομέα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων κα. Επιπλέον στη συνεδρία συμμετίχε ο κ. Α. Κοζεμιάκωφ, Δρ. Νομικής, Διευθυντής Τμήματος στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και φοιτητές του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστημίου), μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του ΘΙΜΔΣ.

Μετά τις προσφωνήσεις από τους συντονιστές της ημερίδας ακολούθησαν οι εισηγήσεις των μετόχων.

Ο ιερέας Αλέξιος Ντίκαρεφ ενημέρωσε για τους βασικούς πυλώνες συνεργασίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη σύγχρονη φάση, για το έργο της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, για το διάλογο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με τις Ρωμαιοκαθολικές Εκκλησίες διαφόρων χωρών, ειδικότερα δε στη Γερμανία, τη Λιθουανία καθώς και για τις καταβαλλομενες κοινές προσπάθειες υπερασπίσεως των χριστιανικών αξιών στο σύγχρονο κόσμο και προστασίας των χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Η Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και καθηγήτρια του Τομέα Διπλωματίας του Κρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστημίου) κα. Τ. Ζόνοβα πληροφόρησε για την σύγχρονη κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το πρόσωπο του Πάπα Φραγκίσκου Α΄ καθώς και προέβη στην ιστορική αναδρομή της συνάψεως των σχέσεων μεταξύ της ΕΣΣΔ και εν συνεχείᾳ της Ρωσίας με το Βατικανό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Τομέα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του ΘΙΜΔΣ κ. Ι. Λιούκωφ ασχολήθηκε στην αγόρευσή του με τις διάφορες πτυχές συνεργασίας μεταξύ της Ρωσικής Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σήμερα.

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση επί των θεμάτων που τέθηκαν από τις εισηγήσεις.