Της Θείας Λειτουργίας την Απόδοση της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, στις 8 Δεκεμβρίου 2013, προεξήρχε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά.

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Ιεράρχη κήρυξε το θείο λόγο, όπου αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής σχετικά με την θεραπεία της συγκυπτούσης γυναικός.

Ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι το κακό, οι δυστυχίες και οι αρρώστιες δεν έχουν αιτία το θέλημα του Θεού, αλλά επειδή στον κόσμο μας ενεργούν και άλλες δυνάμεις, ακόμα και ο Σατανάς.

«Καμιά φορά ο Θεός επιτρέπει την αρρώστια για να καταλάβει ο άνθρωπος τη μηδαμινότητα και την αδυναμία του και ότι εκτός Θεού δεν έχει καμία άλλη ελπίδα σωτηρίας. Άλλωστε συχνά συμβαίνει όταν οι άνθρωποι ζουν σαν να μην υπάρχει ο Θεός και νομίζουν ότι όλη η ζωή τους ευρίσκεται πλήρως στα χέρια τους και επομένως μπορούν να τη διαθέσουν κατά τη βούλησή τους. Για να οδηγηθεί στην οδό της μετανοίας ο άνθρωπος του επιτρέπει ο Κύριος καμιά φορά  να αρρωστήσει».

Όλες οι αρρώστιες διά των οποίων δοκιμάζεται ο άνθρωπος μυστικώς συνδέονται με την εσωτερική πνευματική του κατάσταση, παρόλο που δεν είναι πάντα ότι η αρρώστια αποτελεί άμεση συνέπεια των αμαρτιών ή ηθικών πταισμάτων. Είναι άκρως περίπλοκη η σχέση  μεταξύ της αμαρτίας και της αρρώστιας, μεταξύ της αρρώστιας και της θεραπείας, μεταξύ του θείου και ανθρώπινου θελήματος καθώς και μεταξύ του έσωθεν θελήματος των κακών δυνάμεων. Δεν είμαστε πάντα σε θέση να την καταλάβουμε και να την συλλήψουμε. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν ήταν θέλημα του Θεού να αρρωσταίνουν, να υποφέρουν και να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να απολαμβάνει τη μακαριότητα, τη χαρά και την ευτυχία προκειμένου να ζήσει στον θεόσδοτο παράδεισο, να τον εργάζεται, αλλά εξαιτίας της παρακοής του ο άνθρωπος δεν άντεξε στον πειρασμό του διαβόλου με αποτέλεσμα να εισέλθουν στη ζωή μας οι αμαρτίες, τα πάθη, οι αρρώστιες και ως φυσιολογικό τέλος ο θάνατος.

Δεν έθεσε όμως τέρμα στη ζωή της ανθρωπότητας η πτώση των πρωτοπλάστων: ως μακρόθυμος και πολυέλεος όπως είναι ο Κύριος έδειξε την ευσπλαχνία του προς τους ανθρώπους με την αποστολή στον κόσμο του Μονογενούς του Υιού, προκειμένου να δώσει νέα πνοή στην ύπαρξη της ανθρωπότητας και να ενδυναμώσει τον καθένα να αντέξει στις δοκιμασίες και θλίψεις, οι οποίες είναι πολλές σε αυτό τον κόσμο.

Με την έλευσή του ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσέδωσε ένα νέο νόημα στη ζωή μας, τη γέμισε νέο περιεχόμενο και όσοι πιστεύουν στον Χριστό και την αιώνια ζωή καταλαβαίνουν διατί συμβαίνει έτσι. Διδάσκονται να ωφελούνται πνευματικά από όσα συμβαίνουν, ακόμα και από τις αρρώστιες, τις ταλαιπωρίες, τη γήρανση και το θάνατο.

Ο χριστιανισμός είναι εκείνος, ο οποίος μιλάει στον άνθρωπο για τον θάνατο, ο οποίος δεν είναι απλώς τέρμα της επί γης ύπαρξής τους, αλλά είναι κοίμηση και μετάβαση στην αιώνια ζωή. Ο χριστιανισμός είναι εκείνος, ο οποίος μας αποκαλύπτει το πραγματικό νόημα της ζωής. Η επί γης ζωή μας είναι ένα χρονικό διάστημα, το οποίο προορίζεται για την προετοιμασία μας για την αιώνια ζωή.

Ο χριστιανισμός ήταν εκείνος, ο οποίος δίδαξε τους ανθρώπους να βλέπουν νόημα στις αρρώστιες και τις ταλαιπωρίες και να τα ωφελούνται πνευματικά. Ο Κύριος συχνά μας επιτρέπει να αρρωσταίνουμε για να καταλάβει την αδυναμία του ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος. Ο Κύριος επιθυμεί τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική μας θεραπεία, για να θεραπευθούμε από εξωτερικές σωματικές ασθένειες και τις εσωτερικές πνευματικές αρρώστιες.

Η θεραπεία μας γίνεται εκεί, όπου ερχόμεθα όλοι για θεραπεία, δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού. Με όλα αυτά η μετάληψη των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων δεν αποτελεί εγγύηση θεραπείας όλων των σωματικών ασθενειών, παρόλο που και αυτό συμβαίνει αρκετές φορές: με τη μετάληψη των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων εθεραπεύονταν θαυμαστώς οι άνθρωποι.

Δέν έχουν επινοήσει μέχρι σήμερα οι ιατροί κανένα φάρμακο, το οποίο να θεράπευε τον άνθρωπο από κάθε αρρώστια, ούτε καν υπάρχει ένα φάρμακο, το οποίο να εγγυάται την πλήρη ίαση έστω και μίας ασθένειας. Υπάρχουν βέβαια φάρμακα για διάφορες αρρώστιες, αλλά με συγκατάβαση του Θεού αυτά μπορεί να μην ενεργήσουν. Το ίδιο ισχύει και για καλούς ιατρούς οι οποίοι με συγκατάβαση του Θεού αδυνατούν να ωφελήσουν τον άνθρωπο. Και όμως υπάρχει θεραπεία η οποία είναι πάντα προσιτή σε μας και την οποία προτείνει ο Ίδιος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τη μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων.  Δεν υπάρχει κανένα άλλο πιο ίσχυρό φάρμακο από αυτό, που μπορεί να μας θεραπεύσει από τις αμαρτίες, τα πάθη και τις αρρώστιες.

«Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προσερχόμαστε τακτικότερα σε αυτή την πηγή ιάσεων. Να δεηθούμε του Ιατρού των ψυχών τε και των σωμάτων να μας ενδυναμώνει με την ουράνια χάρη του να ωφελούμαστε πνευματικά και να μας θεραπεύσει από κάθε αρρώστια πνευματική και σωματική. Αμήν».