Σύσκεψη με συμμετοχή των μελών της αντιπροσωπείας της Ρωσικής Εκκλησίας πραγματοποίησε μετά τη λήξη της πρώτης ημέρας εργασιών της Ι΄ Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, στις 30 Οκτωβρίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Επίσης στη σύσκεψη προσεκλήθησαν ο ιερέας Δημήτριος Τανάκα και ο διάκονος Ηλίας Τακεϊ, κληρικοί της Αυτονόμου Εκκλησίας της Ιαπωνίας, η οποία είναι πλήρες μέλος του Π.Σ.Ε. από το 1973.

Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας ενημέρωσε για τις προτεραιότητες της αντιπροσωπείας. «Η Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών παρέχει στον καθένα από μας μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουμε σε ένα πολύ διευρυμένο περιβάλλον», τόνισε ο Ιεράρχης και κάλεσε όλα τα μέλη της αντιπροσωπεία δραττόμενα της ευκαιρίας να συνάψουν νέες επαφές.

«Η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών οφείλεται κυρίως στην μαρτυρία της Ορθοδοξίας στον ετερόδοξο κόσμο», πιστεύει ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας και ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία της Ρωσικής Εκκλησίας είναι η μεγαλύτερη αριθμητικά από τις υπόλοιπες. Την αντιπροσωπεία συναποτελούν 21 άτομα από διάφορες περιοχές ευθύνης της Ρωσικής Εκκλησίας, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα, το φύλο και την ηλικία των μελών της.

Επιβάλλεται τα μέλη της αντιπροσωπείας να έχουν μία θέση επί των βασικών θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της Συνελεύσεως. Συν τούτοις κάθε εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας είναι πλήρες μέλος της Συνελεύσεως και γι΄αυτό έχει μια ψήφο δική του.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ κάλεσε τους παρόντες να κάνουν δυναμικές παρεμβάσεις στις συνεδρίες ολομέλειας και συμμετάσχουν στις Επιτροπές ώστε η θέση της Ρωσικής Εκκλησίας να αποτυπωθεί στα υπό σύνταξη κείμενα του Π.Σ.Ε.