Της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων Θλιβομένων η Χαρά Μόσχας, προεξήρχε την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας ο Ιεράρχης κήρυε το θείο λόγο, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού δοξάζουμε τον Τίμιο Σταυρό μας ως σύμβολο νίκης της ζωής επί του θανάτου και ως νίκη του Χριστού επί του αντιχρίστου και ως σύμβολο της σωτηρίας μας.

Αναμιμνησκόμεθα των γεγονότων από τη ζωή του ισαποστόλου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, διότι αυτός ήταν στον οποίο ο Κύριος αποκάλυψε το μυστήριο του Σταυρού, όταν αυτός δεν ήταν ακόμα χριστιανός και αγωνιζόταν για να λάβει την εξουσία και να καταλάβει τη Ρώμη. Εν οράματι ο Κωνσταντίνος είδε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου με την επιγραφή «Εν τούτῳ νίκα».

Μετά την απελευθέρωση της χριστιανικής Εκκλησίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο με την έκδοση του Διατάγματος των Μεδιολάνων 1700 χρόνια πριν, όταν ο ίδιος πίστευσε στον Χριστό και κατέστησε το σταυρό  σύμβολο νίκης και της βασιλείας αυτού. Άρχισε μια νέα εποχή για την Εκκλησία, η οποία συνεχίζεται έως και σήμερα, διότι δι΄αυτών η Εκκλησία εξήλθε των κατακομβών, ανέπτυξε πλήρως το ιεραποστολικό, το μορφωτικό και το φιλανθρωπικό αυτής έργο. Από τότε άρχισε η νικηφόρα πορεία της χριστιανικής Εκκλησίας και η κατά μήκος και κατά πλάτος της υφηλίου εξάπλωσή της.

Στις ημέρες μας βλέπουμε τον σταυρό ως σύμβολο νίκης, αλλά η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας υπενθύμισε ότι αρχικά ο σταυρός ήταν όργανο τιμωρίας. Επί του Σταυρού βασανίσθηκε και μαρτύρησε ο Σωτήρ μας».

Εν συνεχείᾳ ο Ιεράρχης αναφέρθηκε στην ιστορία της ανακαλύψεως του Τιμίου Σταυρού από την αυτοκράτειρα Αγία Ελένη. και τα θαύματα που ακολούθησαν. «Τόσο μεγάλη ήταν η χαρά του λαού και του Πατριάρχη που ανακαλύφθηκε ο Σταυρός του Χριστού μας, ώστε τον σήκωσαν ψηλά προκειμένου να τον βλέπουν από κάθε μεριά οι άνθρωποι. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος καθιερώθηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Δοξάζουμε τον Σταυρό του Χριστού ως όργανο θανάτου, δια του οποίου έλαμψε η ζωή, ως όργανο τιμωρίας, δια του οποίου γλιτώσαμε την τιμωρία. Τον δοξάζουμε και γεραίρουμε ως σύμβολο νίκης όχι μόνο επί των φυσικών μας εχθρών, αλλά και των πνευματικών εχθρών, επειδή δια του σταυρού αντιμετωπίζουμε τις επιβουλές και πολεμούμε και επικρατούμε επί του διαβόλου. Όταν μας προσέρχεται και θέλει να δοκιμάσει ο πονηρός και εχθρός του ανθρωπίνου γένους, κάνουμε το σταυρό μας και υποχωρεί…Όλη η σωτήριος και ευλογημένη δύναμη του Θεού εισήλθε στον Σταυρό του Χριστού διά του σταυρικού θανάτου του Κυρίου. Και σήμερα ο Σταυρός αποτελεί πηγή αυτής της δυνάμεως, χάριτος και νίκης…

Την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού με την χαρμολύπη της, αναμιμνησκόμεθα του σταυρικού θανάτου του Σωτήρος και ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε αγαθό, που έχουν ως πηγή τον Σταυρό του Κυρίου…

Να προσκυνήσουμε τώρα τον Σταυρό του Χριστού, τον οποίο υψώσαμε χθες κατά το πρότυπο της υψώσεως, η οποία έγινε 17 αιώνες πριν. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο ώστε διά του Αγίου και Ζωοποιού Σταυρού του να μας ενδυναμώνει πάντοτε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε εχθρό και επίβουλο. Αμήν».