Στην Ευρώπη συνεχίζεται η νομιμοποίηση των ομοφυλοφιλικών ενώσεων. Πρόσφατα τα σχετικά νομοσχέδια ενεκρίθησαν από τις κάτω βουλές των Κοινοβουλίων της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτο έγινε μάλιστα όχι μόνο σε αντίθεση με τη γνώμη μιας μερίδος βουλευτών, αλλά και με υπόβαθρο μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πολιτών.

Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις επιμαρτυρούν τη ευρισκόμενη σε εξέλιξη μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ανατροπή της αντιλήψεως περί του γάμου ως τέτοιου. Η νομική αναγνώριση των ομοφυλοφιλικών ενώσεων και η εξίσωσή τους με τον γάμο, αποτελούν επανάσταση στο σύστημα των νομοθετικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις και συν τοις άλλοις αφορούν στη φορολογία, τη μόρφωση, την υγεία και την ανατροφή των παιδιών κλπ. Η νομιμοποίηση των ομόφυλων ενώσεων αποτελεί το επόμενο βήμα προς την απόδοση ενός εντελώς νέου νοήματος στο γάμο και την οικογένεια, το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το χριστιανικό. Βασικά αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην ανοχή του ατομικισμού και ηδονισμού στα πλαίσια της κοινωνίας, της πολιτείας και τελικά ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στις χώρες, οι οποίες ακολουθούν τη γραμμή ριζικής αναθεωρήσεως της παραδοσιακής οικογενειακής ηθικής, αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα την οξεία δημογραφική κρίση, η οποία όλο και επιδεινώνεται κάθε χρόνο. Η αναθεώρηση των θεμελιωδών αρχών του οικογενειακού δικαίου, επί των οποίων επί αιώνες βασίζετο η ανθρώπινη κοινωνία και τις οποίες όπως και παλαιότερα διατηρούν στους ηθικούς κώδικές τους οι βασικές παγκόσμιες θρησκείες,  είναι ο δρόμος προς την αυτοκαταστροφή ολόκληρων λαών.

Ιδιαίτερη απειλή αποτελεί νομοθετική διάταξη, η οποία επιτρέπει σε ζευγάρια οµοφυλοφίλων την υιοθεσία και ανατροφή παιδιών. Είναι προφανές ότι τα παιδιά αυτά θα σχηματίσουν μια εντελώς διαφορετική από την παραδοσιακή άποψη περί γονέων, οικογενείας, ηθικών και κοινωνικών αξιών. Όλα αυτά θα συμβάλουν στην περαιτέρω ισοπέδωση των διαφορών που διακρίνουν τα δυο φύλα και στη συνέχεια την απάλειψη από την κοινωνική συνείδηση της εικόνας γυναίκας ως μητέρας, συζήγου και φύλακα της οικιακής εστίας. Η τελική απόρριψη της ιδέας περί ιδιαίτερης κλήσεως του άνδρα και της γυναίκας και του ότι στον οικογενειακό βίο ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας διατηρεί και υπερασπίζεται την αρχική χριστιανική περί του γάμου και της οικογενείας αντίληψη, ευλογεί τον έγγαμο βίο διά του σχετικού εκκλησιαστικού μυστηρίου και επιβεβαιώνει τη σημασία του γάμου για την ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας στο σύνολό της.

Η Εκκλησία μας δηλώνει την αλληλεγγύη της προς τους χριστιανούς, τους θιασώτες άλλων θρησκειών καθώς και τους οπαδούς των μη-θρησκευτικών κοσμοθεωριών, οι οποίοι κράτησαν την παραδοσιακή περί του γάμου αντίληψη ως ενώσεως μεταξύ ανδρός και γυναικός, και τάσσονται κατά της επιβολής, διά ριζικών νομικών μεταρρυθμίσεων, σε όλη την κοινωνία μιας άλλης περί του γάμου αντιλήψεως, η οποία δεν έχει προηγούμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Αντιλαμβάνοντας τον κίνδυνο αυτών των εξελίξεων, κρίνουμε σημαντική την ανάπτυξη διαλόγου με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, τόσο θρησκευτικές, όσο και μη, οι οποίες διατηρούν τις παραδοσιακές περί των οικογενειακών αξιών αντιλήψεις. Το κριτήριο αυτό είναι από τα σημαντικότερα όσον αφορά την επιλογή από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας των συνεταίρων της στο διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο.